Upphandling revisionstjänster

Aktuell upphandling gällande: Revisionstjänster i Älvdalen. 

Passa på att lämna in anbud angående redovisning och revision i Älvdalen.


Revisionstjänster

Revisionstjänster i Älvdalen i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag.
Sista anbudsdag: 2017-12-11
Länk: Revisionstjänster i Älvdalen

Kommunen arbetar ständigt för att upphandlingarna ska bli mindre så att även företag i vår kommun ska kunna vara med och lämna anbud, så vi vill bara säga till er företag/företagare, agera och - Lämna in anbud !