Upphandling transport av avfall


Aktuella upphandlingar i Älvdalen, Orsa och Mora. Hämtning, transport och avlämning av brännbart grovavfall.

Transport av grovavfall.Entreprenören skall i anbudet ge en beskrivning över hur transporterna kommer att ske och hur uppdraget kommer att utföras.
Sista anbudsdag  2017-12-07

Länk: Anbud transport av avfall