Älvdalens kommuns Skyltpolicy

Om man vill sätta upp en skylt så krävs det i de flesta fall någon typ utav tillstånd. För att underlätta för dig som vill sätta upp en skylt har nu Älvdalens kommun tagit fram en skyltpolicy.
Som sagt för att få sätta upp en skylt krävs i de flesta fall någon typ utav tillstånd. Vilket eller vilka tillstånd som krävs beror på skyltens utformning, placering och om den är tillfällig eller permanent.

http://www.alvdalen.se/PageFiles/22577/Skyltpolicy%20antagen%20av%20KF%202017-10-02%20%c2%a7%2076%20(004).pdf
Antagen av kommunfullmäktige 2017-10-02 § 76

För att underlätta dialogen har kommunen tagit fram en skyltpolicy vilken ska verka som ett underlag för en bra och tydlig dialog mellan näringsidkaren, fastighetsägaren, skylttillverkaren och kommunen vid ansökan om tillstånd för uppsättning av skylt.
Du finner denna skyltpolicy genom att klicka här alternativt på kommunens hemsida under Näringsliv/Tillstånd och regler.
I denna Skyltpolicy finner du information om bland annat:Godkänd trottoarpratare som inte påverkar framkomligheten för fotgängare.
 • Vad som är en skylt?
 • Om det krävs tillstånd för att sätta upp en skylt
 • Vad som gäller om du ska ändra din befintliga skylt
 • Du finner allmänna riktlinjer
 • Vad som gäller för Orienteringsskyltar
 • Vad som gäller för fönsterdekaler
 • Vad som gäller för bildväxlande skyltar
 • Vad som gäller för vepor/Banderoller
 • Vad som gäller för affischtavlor
 • Vad som gäller för skyltpyloner/Skyltmast
 • Vad som gäller för arbetsplatsskyltar
 • Vad som gäller för flaggor
 • Var du finner mer information om detta ämne.
Och mycket mer
// Karin Ardefelt