Inbjudan till öppet möte i Särna

Budskap om Fulufjällets nationalparker 
När: 13 februari 2018, klockan 18:00–21:00, vi börjar med kaffe.
Plats: Särna, Lomkällan

Vad betyder Fulufjället för dig? 
Foto: John Halvarsson

Och hur marknadsför vi nationalparkerna för att bäst ta vara på regionen och bidra till lokal tillväxt? Det är något vi vill diskutera med dig.

Fulufjället är en populär besöksattraktion i Dalarna. I somras, 15 år efter bildandet, slogs ett nytt besöksrekord på naturum Fulufjället med drygt 30 000 besökare! Sedan 2012 finns även Fulufjellets nasjonalpark på andra sidan gränsen.


Men vad behövs för att Särna med omnejd bättre ska kunna dra nytta av turismen till Fulufjället? 


Lokalsamhällen kring Fulufjället har en viktig värdskapsroll och tillhandahåller viktig infrastruktur för besökaren. Det kan vi utveckla ännu mer genom samarbete och bättre koordination.
Mötet arrangeras av Älvdalens kommun och Länsstyrelsen Dalarna i regi av interregprojektet ”Grenseoverskridende besøksforvaltning for Fulufjellets nasjonalparker”.
Projektet arbetar med att ta fram en gemensam besöksstrategi för Fulufjällets nationalparker för att öka turismen, skapa möjligheter för näringslivsutveckling kring parken och skydda naturen i nationalparkerna.

Varmt välkommen!

Kontakt: Jakob Ebner, Länsstyrelsen Dalarna, jakob.ebner@lansstyrelsen.se
Tfn +46 10-22 50 372
Lis Karlsson, Älvdalens kommun,  lis.karlsson@alvdalen.se
Tfn +46 251-312 19

Länk: Grenseoverskridende besøksforvaltning for Fulufjellets nasjonalparker

// Lis Karlsson