Instruktion hur man lägger anbud


Nu finns en lättöverskådlig guide om hur man kan lägga anbud med mera i Mercell MPS.

Upphandlingsverktyg för elektroniska upphandlingar

Älvdalen, Mora och Orsa har ett samarbete när det gäller offentliga upphandlingar, där Mora kommun är upphandlande myndighet.
Det program som kommunerna använder är Mercell MPS.
Mercell är den ledande förmedlaren av upphandlingar mellan offentlig sektor och privata leverantörer. Mercells MPS är ett upphandlingsverktyg för både upphandlare och leverantörer.
Att lämna anbud i MPS är kostnadsfritt. När du registrerar dig får du tillgång till aktuella annonser och förfrågningsunderlag. Som leverantör svarar du enkelt och säkert på förfrågningar direkt i verktyget. Du behöver inte oroa dig för att missa några skall-krav.

Länk instruktion: Guide Mercell
Länk: Användarmanual
Länk: Mercell aktuella upphandlingar Mora, Orsa och Älvdalen


✫✫✫

Den offentliga marknaden omsätter varje år omkring 20 miljarder bara i Dalarna. Företagare har därför stora möjligheter till goda affärer. Fler regionala leverantörer behövs i Dalarna.


// Lis Karlsson