17 deltagare kom till Workshop i Särna angående Fulufjällsprojektet

Fulufjällsprojektet = Gränsöverskridande besöksförvaltning för Fulufjällets nationalparker är ett interreg-projektet för Fulufjällets nationalparker. Det är ett samarbetsprojekt mellan nationalparksförvaltningarna för Fulufjället i både Sverige och Norge. 
Målet är att skapa en gemensam besöksstrategi som ska öka tillgängligheten till gränsregionens natur- och kulturarv.  

Jobba fram ett gemensamt budskap för Fulufjället

Förra tisdagen arrangerade Länsstyrelsen Dalarna i samverkan med näringslivskonroret Älvdalens kommun ett lokalt diskussionsmöte på Lomkällan i Särna, mötet ingår i Fulufjällsprojektet.
Temat handlade om: Vad betyder Fulufjället för dig? Och hur marknadsför vi nationalparkerna för att bäst ta vara på regionen och bidra till lokal tillväxt?
Vi var 17 deltagare som jobbade med frågorna i olika work shops under ledning av projektledaren Jakob Ebner från Länsstyrelsen.
Liknande möte har även hållits på den norska sidan. Den 14-15 mars mars kommer att större seminarium att hållas i Trysil som en slags fortsättning på projektet.
Jakob Edner, projektledare Fulufjällsprojektet.


Länk: Fulufjällsprojektet


Övrigt om Fulufjället - åtgärder som kommer att göras

Lyssna på John Halvarsson på Länsstyrelsens Idrekontor som berättar i P4 om Fulufjällsprojektet och åtgärder som kommer att göras i Fulufjället under 2018, tex. gränsöverskridande leder, tilgänglighetsanpassning av leder och Old Tjikko, större parkering vid Njupeskär m.m.

Länsstyrelsen satsar på Fulufjället
Fler skyddade naturområden och åtgärder för att skydda hotade arter är några av länsstyrelsen Dalarnas satsningar.

// Lis Karlsson