Rapport från frukostmötet 21 februari

Årets första frukostmöte hölls på Pressmaster. Cirka 50 deltagare slöt upp till mötet som arrangerades av Företagarna i Älvdalen tillsammans med Älvdalens kommun och Pressmaster. Åhörarna bjöds på många intressanta punkter på agendan, bland annat om olika företagsstöd som Länsstyrelsen informerade om, Idre Himmelfjälls nuläge och kommunens budgetläge. Efter mötet bjöd Pressmasters ledning på en rundtur i lokalerna. 
Företagarna Älvdalen ny styrelse


Lars Dahlberg orförande Företagarna Älvdalen
Företagarna Älvdalens ordförande Lars Dahlberg berättade bland annat att Företagarna Älvdalen haft årsmöte på STF Vandrarhem Älvdalen Tre Björnar häromkvällen. I samband med detta tackades Eva Pettersson av efter lång och trogen tjänst inom föreningen.
Under mötet valdes en ny styrelse. Lars Dahlberg valdes till ordförande. Malin Zetterman till vice ordförande. Till ledamöter valdes: Stefan Graaf, Mikael Nilsson, Marie Graf, Germund Dahlrot, Jennie Tegnér och Lars-Erik Wiik. Till valberedningen valdes Peter Nygren och Jan Knuts.
Lars Dahlberg, företagarna Älvdalens ordförande var upprymd efter frukostmötet över allt positivt som sker i vår kommun.

- Pressmaster växer och vill växa. Mycket händer inom fjällnäringarna som växer och utvecklas. Företagare och befolkningen har en positiv framåtanda.  Det känns så kul med allt som händer här, sade Lars Dahlberg.
Lars Dalberg uppmanade mötesdeltagarna att nominera företag i vår kommun till ”Årets företagare”. Nomineringarna ska skickas till lis.karlsson@alvdalen.se innan 31/3–2018.
 
En sammanfattning av kriterierna till årets företagare följer:
• Inneha ett betydande ägande av företaget.
• Aktivt driva företaget
• Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare.
• Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sett som bör premieras.
• Ha uthållig god lönsamhet.
• Inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar.


Likaså uppmanades deltagarna att nominera företag till årets nyföretagare. Även dessa nomineringar ska in till lis.karlsson@alvdalen.se senast 31/3–2018.


Kriterierna till årets nyföretagare finner du här.


-Offentliga upphandlingar

Vi som kommun hoppas att våra företagare är med och räknar på de offentliga upphandlingarna som kommunen lägger ut. I kommunen har vi som mål att upphandlingarna ska vara så enkla som möjligt utan specifika särkrav som det inte finns behov av.
Mora Orsa och Älvdalen har en gemensam upphandlingsenhet, vi använder oss av det digitala verktyget Mercell där alla våra upphandlingar och ramavtal läggs ut.  Du finner de aktuella upphandlingarna här:
Karin Ardefelt gjorde dessutom företagarna uppmärksamma på att det finns en samanställning av offentliga upphandlingar på kommunens hemsida. Där kan man finna upphandlingar från exempelvis Trafikverket, länsstyrelsen o.s.v. Du finner denna information här.


Fiber utbyggnad

Det har skett en sådan  fantastisk utveckling av fiberutbyggnaden i Älvdalens kommun.


Det har skett en så fantastisk utveckling i Älvdalens kommun de sista åren. Under många år berättade näringen med andra ord företagen i vår kommun att det var livsnödvändigt för dem med fiberutveckling. I stora delar av kommunen finns det i dag tillgång till fiber. Kommunen har satsat i runda slängar 60–70 miljoner kr och lika mycket pengar har tillkommit i form av EU-stöd för att detta skulle bli möjligt. Dessutom har många föreningar i kommunen lagt ner ett fantastiskt arbete. I bilderna nedan kan ni alla se vad som skett och vad som kommer att ske med fiberutvecklingen i Älvdalens kommun. Stefan Linde vår kommundirektör reste sig upp på mötet och poängterade vikten av att våra kommuninvånare nu går in och tecknar nätavtal och börjar använda sin fiber. Det är då som kommunen får "puch back" , därmed pengar för att fortsätta fiberutvecklingen i kommunen vilket i slutänden gynnar oss alla.

På bilden nedan ser du områden som är i planeringsstadiet för utbyggnad av fiber.
Vi vill här uppmana dig som inte har tillgång till fiber i dag att du gör en intresseanmälan.
I det område som har flest intresseanmälningar, är det självfallet det området som får högst prioritet. Därmed skicka in intresseanmälan till kommunen och be även din granne att göra det samma! Skicka in intresseanmälan via epost fiberinstallation@alvdalen.se  Glöm inte att skriva namn, adress och fastighetsbeteckning i meddelandet.
Vår kommunikatör Lotta Andersson har gjort det lite lättare för dig att finna information på hemsidan, gå gärna in och titta där. Sist men inte minst så vill vi tacka vår alldeles egna stadsnätskoordinator Jan Eriksson för dessa fantastiska bilder som så tydligt visar den utveckling som skett de senaste åren.

Vårens verksamhet projekt F7

På bilden Karin Ljuden
Karil Ljudén från projekt F7 informerade om projektets verksamhet under våren 2018.
F7 är ett samverkansprojekt mellan Dalarnas sju nordligaste kommuner. Genom rådgivning, företagsbesök, seminarium och föreläsningar ska projektet öka lokala företagarnas konkurrenskraft.Den 28 mars hålls ett frukostseminarium med temat: Framtidssäkra dina affärer, som arrangeras av Dalarna Science Park och F7.
Vad är arbetsgivarvarumärke och hur kan jag förbättra det. Kairos Future ger oss en trendrapport som beskriver tio tydligapå framtidstrender, inom områden från energi, till personliga förhållningssätt.
Seminariet går "live" i Rättvik och webbsänds till Älvdalens hotell och Särna kontoret. Det är 
kostnadsfritt och F7 bjuder på frukost. 

Den 10 april hålls ett seminarium kring ägarskifte som är i tre fristående delar, man kan välja vilken man vill av dem. Funderar du på vad som ska hända med ditt företag när du inte längre vill eller kan driva det? Platsen för mötet är ännu ej bokad, mer information kommer.


Den 25 april arrangeras ett seminarium i Idre som handlar om Handel mot Norge.
Träffen kommer att ge information om handelsvillkor, tullar, moms och regler kring export och import. Lokala företagare delger sina erfarenheter kring gränshinder. Träffen är kostnadsfri och vänder sig till småföretag verksamma i Dalarna. Plats: Pernilla Wiberg hotell Idre


I maj/juni arrangeras ett lunchseminarium om rekrytering: Tänk om jag gör fel? Vad man ska tänka på vid en rekrytering, Exempel på goda internrekryteringar. Vart finns de arbetssökande och hur man kan nå dem. Plats: Älvdalens Hotell. Mer information kommer. 


Kommuninformation

Peter Egardt och Stefan Linde informerade om kommunens budget, fiberupphandlingen, befolkningens åldersfördelning och utmaningar. 
- En av utmaningarna är att få till en arbetsmarknad med kompetens arbetskraft. Vi kommer att få bekymmer med framtida pensionsavgångar. Just nu har vi låg arbetslöshet i kommmunen, 5,2 procent, vilket är positivt, sade Stefan Linde.
På bilden Stefan Linde
Han fortsatte att berätta om fiberupphandlingen. 
- Vi har inte varit bjudna på några hockeymatcher. Älvdalens kommun har innan P4:s granskning upptäckt felaktigheter i fakturor från företaget som skött installationerna. Vid de tillfällen som vi känner till där vi blivit felaktigt fakturerade har vi begärt pengar tillbaka och fakturorna har korrigerats. En extern utredning har utsatts, sade Stefan Linde.

Peter Egardt berättade att vi har cirka 500 miljoner i kommunen att göra en bra verksamhet av. Just nu har vi ett underskott för 2017 med cirka fem miljoner. Det blev en hög kostnad inom skolan.
Vidare pratade han om att vi har en åldrande arbetskraft och vi vi måste ta in arbetskraft utifrån och då behövs boende.
Utveckla företagsklimatet - Planera tillsammans med företagarna hur pengarna ska användas

På bilden Peter Egardt
Peter Egardt informerade även om regeringens mångmiljonsatsning till stödområde A, vilket Älvdalens kommun tillhör.
- Kommunen kan söka 1,76 miljoner i tre år för att utveckla företagsklmatet och näringslivet. Bra om vi kan göra det tillsammans med företagarna. Vi behöver ha en dialog hur vi ska använda pengarna på bästa sätt. Kanske vi kan diskutera det på ett samrådsmöte, sade Peter Egardt.

Olika stöd som finns via Länsstyrelsen

PÅ bilden Henrik Hansson
Henrik Hansson från Länsstyrelsen berättad om flera typer av stöd som företag kan ta del av.
Den röda tråden för många av stöden är energi och klimat. Det är olika typer av stöd och verk:
Företagsstöd Landsbygdsprogrammet (Jordbruksverket)
Företagsstöd (Tillväxtverket)
Stöd till solceller och bostäder (Boverket)
Klimatklivet (Naturvårdsverket)

Efter frukostmötet erbjöds ett personligt möte med Henrik Hansson.

Länk: Länsstyrelsen företagsstöd


Tack Henrik för att du tog dig ända till oss här i Älvdalen.


Översiktsplanen

Vår planarkitekt Mattias Graaf informerade om att. -varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Detta enligt PBL 3 kap. Översiktsplan 1 §. Meningen är att översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, 3 §. Vi fick dessutom reda på att Översiktsplanen faktiskt inte är juridiskt bindande.


Älvdalens kommun har under en tid arbetat hårt för att ta fram en ny översiktsplan för hela kommunen och man kommer mellan 19:e mars och 30:e april att ha planhandlingarna utställda så att allmänheten kan ta del av den och lämna in eventuella synpunkter till kommunen innan 30:e april.
Du finner de utställda planhandlingarna på:
  • Kontaktcenter, Älvdalen
  • Biblioteket, Särna
  • Biblioteket, Idre
  • Kommunens hemsida, www.alvdalen.se
Det kommer även att ges möjlighet till att träffa tjänstepersoner och förtroendevalda för att diskutera planförslaget den:

• 27:e mars 19:00-21:00 i Särna på Församlingshemmet.
• 28:e mars 19:00-21:00 på Idre inne på Lodjuret.
• 11:e april 19:00-21:00 på Hotell Älvdalen i Älvdalen

På bilden ser du samrådshandlingarna: Översiktsplan, (LIS) Landsbygdsutveckling i strandnära läge samt Miljökonsekvensbeskrivningen.
-Skyltpolicy


Skyltpolicy: Mattias passade dessutom på att informera om den Skyltpolicy som han varit med och tagit fram. Du finner mer information här:http://www.prmedia.se/index.php/maessor-evenemang/saelens-fritidshusmaessa
Klicka på bilden om du direkt vill komma till skyltpolicyn.

Fritidshus & friluftslivsmässan 1–3 juni-2018

Niklas Nouvel och Hasse Johansson
Mässan kommer att bli en mötesplats mellan kunder och leverantörer. Här kommer det att finnas såväl byggare som företag som erbjuder olika typer av frilufslivsaktiviteter. På ett par års sikt finns över 1000 tomter tillgängliga och idag är redan över 260 tomter sålda på Idre Himmelfjäll. Det kommer att behövas husleverantörer, byggare, VVS-företag, snickare, elektriker, aktiviteter, o.s.v.
Kunderna (tomtägare, turister och lokalbefolkning) är med stor sannolikhet intresserade av det som naturen erbjuder och därför kopplas ytterligare ett tema till mässan - Friluftsliv.
Lokala företagare som erbjuder olika typer av aktiviteter som fiske, cykelturer, fågelskådning, jaktresor, äventyrsdagar och dylikt har därmed också möjlighet att delta på mässan.
Hasse Johansson från PR & Media, Orsa och Niklas Nouvel gav denna  information. Är du intresserad av att ställa ut, kontakta:

Hasse Johansson 0705-222720

hasse.johansson@prmedia.s

eller

Maria Spring | 0708-18 28 98

maria.spring@prmedia.se


Idre Himmelfjäll säljer nu två - tre tomter i veckan

Torbjörn Wallin, Vd Idre Himmelfjäll informerade om senaste nytt. Just nu ligger fokus på olika tillstånd och planer, skriva förbokningsavtal och justera den alpina detaljplanen.
En informationsträff om planerade byggnationer och tidsplaner skulle hållas i Älvdalen för alla intresserade kvällen efter frukostmötet.
Många företag ringer och frågar om tidsplaner, upphandlingar med mera. Det är kul att så många Älvdalsföretag är engagerade, sade Torbjörn Wallin.

1,2 miljarder investeras

Hittills har 260 tomter sålts på Idre Himmelfjäll, 90 procent av dessa 260 planerar att bygga under de närmaste tre åren, och ett 50-tal hus har redan byggts.
Till sommaren kommer en skidshop att byggas. Totalt kommer 1,2 miljarder att investeras i lift- och snösystem, nedfarter, servicebyggnader, vägar, med mera till december 2019.
Anläggningen kommer att invigas julen 2019 med sina första åtta liftar och cirka 20 nedfarter med en största fallhöjd på 320 meter och en längsta nedfart på 3,2 km.
Julen 2018 öppnar anläggningens skiduthyrning och sportbutik i nybyggda lokaler.
Ett nytt projekt för anläggningen är bostadsrättslägenheterna som Idre Himmelfjäll bygger i egen regi. Det är 36 lägenheter på nio hus. Säljstart om en och en halv vecka samt inflyttningsklart nästa jul (2018).
- Vi räknar med att anställa 20-30 personer på helår under närmsta åren, sade Torbjörn Wallin.
Länk: Idre Himmelfjäll


Pressmaster 103 anställda i Älvdalen
Johan Hansson, VD Pressmaster
Pressmaster växer och fick ett nytt rekord i omsättning: 130 MSEK. Pressmaster började tillverka verktyg i Älvdalen 1976. Idag har Pressmaster även säljkontor i USA, Tyskland, Italien, England och Japan. Av 120 anställda så arbetar 20 procent av de anställda med produktutveckling.- Vi tillverkar cirka 300.000 verktyg per år och då är 95 procent av detta under kundernas varumärken. Om det står made in Sweden på verktygen så vet man att de kommer från oss, sade Johan Hansson, VD på Pressmaster. 
Efter besöket delades deltagarna upp i tre grupper och fick en berikad rundtur på Pressmaster av Johan Hansson, VD/Sälj- & Marknadschef. Mats Frost, Produktionschef och Anders Jansson, Utvecklingschef.


Rundtur på Pressmaster


Länk: Pressmaster

Vi tackar Pressmaster för att ni tog emot oss och bjöd på er själva.

// Lis Karlsson och Karin Ardefelt