En varningslista som du i framtiden kan finna på kommunens hemsida.

I dag har jag lagt in en varningslista som varnar för bluffakturor, företag med oseriösa försäljningsmetoder och för erbjudanden eller utskick som kan uppfattas som vilseledande på kommunens hemsida. Varningslistan uppdateras kontinuerligt. Det är Svensk Handel som har tagit fram den. Hoppas att du kan ha nytta av den!

https://analys.bisnis.se/external/warninglist
Klicka på länken om du direkt vill länkas till den.

Varningslista

Varningslistan varnar för bluffakturor, företag med oseriösa försäljningsmetoder och för erbjudanden eller utskick som kan uppfattas som vilseledande. Att ett namn saknas på listan är dock ingen garanti för att verksamheten är seriös. Var alltid vaksam!
Veckans varningslista distribueras av Bisnis Analys. Bolagen i listan är framtagna av Svensk Handel.
Länk till varningslistan


// Karin Ardefelt