Aktuell upphandling Idre Himmelfjäll


Rör/ingjutningsgods samt maskinell utrustning och svetsarbeten till Toppheden Högreservoar.
Idre Himmelfjäll

Förenklad upphandling - Idre Himmelfjäll

 

Sista anbudsdag2018-05-04.
Läs mer på: Länk upphandling 

// Lis Karlsson