Aktuell upphandling Idre Himmelfjäll

Högreservoar Toppheden, Idre Himmelfjäll.
Projektering, mark och byggarbeten.


Toppheden Högreservoar Idre Himmelfjäll

Förenklad upphandling.
Sista anbudsdag2018-05-04.

Läs mer: Länk upphandling

// Lis Karlsson