En liten film om Älvdalen 1951

På länken nedan en liten kortfilm om Älvdalen från SVT. Längre ner en bild av klädmodet i Evertsberg på 50-talet. Mycket har ändrats sedan dess. Men urkraften för framtidstro, företagsamhet och utveckling finns kvar. Älvdalingarna har alltid präglats av en stark historicitet (verklighet). I Nordisk familjebok (1951, 4:e uppl., band 5) står det bland annat att ”[b]efolkningen [envist] har hållit fast vid fädrens seder och framgångsrikt hävdat sin egenart” (citerat efter: Helén Berglund 2001:17)


Nostalgisk film om näringar, bebyggelse och traditioner

"I Älvdalen i Dalarna besöker vi bl.a. Älvdalens centralort, åker kanot nedför Dalälven och tittar på traditionella byggnader som ett gammalt härbre, en kvarn som ännu är i bruk, det nedlagda liebruket Långö och fd smedbostäder. Disponentbostaden vid gamla porfyrverkat är nu ålderdomshem. Mycket kan göras av porfyr, som vasen vid Rosendals slott och Gustav III-statyn, smycken, kyrkpelare. Deltagare i Vasaloppet vid matkontroll i Evertsberg. Skogsarbetare fäller träd och hästar drar timmerkälkar. Arbete vid kolmilor, timmerflottare i Dalälven. Sågning i gammal vattensåg. Fäbodar. Rektor Solders berättar på älvdalsmål om myrslåtter. Kafferast under myrslåtter (spelad scen)". Från SVT play.  Länk: Kortfilm om Älvdalen 1951


Klädmodet i Evertsberg- ack  ljuva 50-tal

Modet var på topp i Evertsberg runt 1953 - 55. Har lånat bilden nedan och texten av min bror Jörgen Emanuelsson.Från vänster, Tienn-Lass i den fina Gestapostilen, Busk-Sven (våran far) i Tyroler-lookenlooken

och Pål-Bengt i hetaste Grötrocks-modet.

//Lis Karlsson