Nu är det dags för bybor från Nornäs och Sörjön med omnejd att göra sin röst hörd.


Nu är det dags för bybor från Nornäs och Sörjön med omnejd att göra sin röst hörd. Hela Sverige ska Leva och kommunbyarådet inbjuder lokala utvecklingsgrupper och lokala företagare till Nornäs bygdegård 3/5 för att samtala med syfte att finna hållbar serviceplanering här hos oss.


 

SERVICE i Finnmarken

 och Sörsjön.   • Vad betyder service för dig?
  • Vad betyder service för ditt företag?
  • Hur kan samverkan stärkas ditt område till nytta för besökare, ortsbor, föreningar och företagare?
 
 
Ta en chans att dela dina erfarenheter och berättelser. Få en möjlighet att påverka den kommunala serviceplaneringen.
 
 
Projektet Service i Samverkan är ett nationellt pilotprojekt med elva deltagande kommuner från Arvidsjaur i norr till Älmhult i söder som syftar till utveckla servicen utifrån lokalsamhällets och de lokala företagarnas behov. Genom medskapande metoder arbetar vi för att utveckla en hållbar struktur för serviceplanering på landsbygden.
 
Mötet leds av Sigrid Larsson, lokal processledare i Älvdalens kommun. Medverkar på mötet gör representanter från kommunbyarådet. Vi bjuder på fika!
 
 
Välkommen till möte i Nornäs bygdegård tisdag 3/5 kl.19
 
Vid frågor kontakta processledare:
Sigrid Larsson, sigrid.larsson@helasverige.se, 070-249 05 86


// Karin Ardefelt