Paneldebatt om ”Det lokala näringslivet och dess förutsättningar ”

För någon vecka sedan arrangerades en After Work med paneldebatt på restaurang Dalgatan 118 i Älvdalen med temat ” Det lokala näringslivet och dess förutsättningar”. Det var Företagarna Älvdalen och Älvdalens Köpmangata som tagit initiativet till debatten som arrangerades tillsammans med Älvdalens kommuns Näringslivskontor.

Sju partier och 40-tal deltagare

Ett 40-tal deltagare kom för att inför valet lyssna på, och fråga, vad de olika partierna vill med näringslivet och näringslivsklimatet i Älvdalen.
Kvällen inleddes med att Företagarna Älvdalen och Älvdalens köpmanagata hälsade välkommen och berättade att Theresa Bergqvist, från Svenskt Näringsliv och som skulle agera som kvällens moderator blivit sjuk. Det blev istället konsulten Lars-Erik Wiik som fick rycka in.


Politiker. Från höger: 1. Nils-Åke Norman (M). 2. Anneli Qvicker (MP). 3. Stephan Erixon (L). 4. Kjell Tenn (C)


5. Peter Egardt (S)
6. Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP). 7. Kenneth Upphagen (SD)

Kvällen fortsatte med information från Lis Karlsson från näringslivskontoret som berättade bland annat om trycket på rådgivningarna som är cirka 15-20 i månaden. Det är många som vill starta och/eller utveckla sina företag nu eller som behöver hjälp med att lotsas till rätt personer ifråga om tillstånd och regler. Deltagarna fick även information om kommunens demografi, ekonomi, utmaningar som vi står inför, etc. Karin Ardefelt från näringslivskontoret har gjort en presentation med bilder, fakta och siffror, vilken ni kan läsa i sin helhet här. Nedan är en kort sammanfattning av vad näringslivssamordnare Lis Karlssonson presenterades.


Specifika utmaningar som har identifierats1. Demografin, hur ska vi finna personal
Det är ett faktum att det över hela jorden och även i Sverige sker en snabb urbanisering. I dag bor 85 % av den svenska befolkningen i tätorter men för bara några generationer sedan bodde den stora majoriteten av Sveriges befolkning på landsbygden (SCB Statistiska Centralbyrån (2015c). Urbanisering - från land till stad. Hämtad (2015-03-03) från: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Urbanisering--fran-land-till-stad/SCB, 2015).


2. Fler driver företag i dag
Statistiskt sett så finns det i dag nästan ett företag i varje familj i Älvdalens kommun. Så har det inte sett ut så länge. Detta ställer nya krav på människor. Det är många som driver företag i vår kommun i dag. Studier visar att Sverige präglas av regelkrångel vilket ställer höga krav på företag och entreprenörer alltså dig och mig och min granne. Källa: (Sanandaji, Nima (2013). Krympande eller växande städer. Reforminstitutet, Stockholm.) Forskningen bekräftar också att tillgång till kunskap är av betydelse för entreprenörer och företagare för att bland annat höja överlevnadsgraden.


3. Service- När viktiga samhällsfunktioner minskas eller tas bort finns det risk för att det påverkar näringslivsklimatet i negativbemärkelse. Det riskerar att skapar tröghet för företagens utveckling, Företagen själva kan inte stå för den infrastrukturella Servicen så som exempelvis kontanthantering, tull och gränskontroll, transporter, värdetransporter är också en stor kostnad för entreprenörer och småföretagare, vilket innebär tillväxthinder och säkerhetsrisker m.m. Det kan nämnas att turisterna många gånger förutsätter att likvärdig servis finns på semestern som hemma.
Länk, till presentationen i sin helhet, med siffror och bilder.


Lars-Erik Wiik presenterade därefter de politiska partier som skulle delta i debatten.

Dessa var:
1. Nils-Åke Norman (M)
2. Anneli Qvicker (MP)
3. Stephan Erixon (L)
4. Kjell Tenn (C)
5. Peter Egardt (S)
6. Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP)
7. Kenneth Upphagen (SD)

Politikerna hade fått några frågor skickade till sig innan debatten. 1. Vision för Älvdalens kommun. 2. Hur agera för att rekrytera personal. 3. Hur agera för att stötta företagarna. Frågorna gick ”laget runt” och politikerna hade en del olika övergripande förslag, deltagarna önskade dock mera konkreta förslag. Slutligen diskuterades näringslivskontorets vara eller icke vara. I den frågan hade politikerna olika tankar. Alternativt ta kontakt med Företagarna älvdalen eller Älvdalens Köpmangata.

Vilken syn har de olika partierna på den framtida utvecklingen av kommunens näringsliv?


För den som vill fördjupa sig i politikernas svar på frågorna kan ni kontakta partierna som listades ovan. Vill ni veta mera om företagarnas diskussioner kan ni kontakta Företagarna i Älvdalen eller Älvdalens köpmanagata.


//Lis Karlsson