Träff på gång: AFFÄRSMÖJLIGHETERNA PÅ DEN NORSKA MARKNADEN


Den 25 april arrangerar Älvdalens kommuns näringslivskontor, projektet F7 och Grensekommiteén Hedmark-Dalarna en halvdags-träff om:

AFFÄRSMÖJLIGHETERNA PÅ DEN NORSKA MARKNADEN


Under dagen kommer vi få veta mer om:
- Vilket stöd kan företagare få för en etablering på den norska marknaden?
- Var finns myndighetsinformation för svenska bolag som önskar ta uppdrag, etablera verksamhet eller handla med kunder i Norge?
- Tullar och handelsvillkor
- Moms och skatteregler för export och import
- Besöksnäringens affärsmöjligheterna på den norska marknaden.Lyssna även till:
- Lokala företagares erfarenheter kring av gränshinder

Ta chansen att:
Ställa frågor samt få enskilda samtal med representanter från Tullverket, Skattemyndigheten, European Enterprise Network, projektet F7, Grensetjänsten, Grensekommiteén samt Visit Dalarna.

Träffen är kostnadsfri och riktar sig mot företag som vill ha eller redan har kunder i Norge.
Träffen avslutas med en gemensam lunch.

NÄR:

25 April

08:00-13:00 (avslutar med lunch ca 12:15)

VAR:

Pernilla Wiberg Hotell, Idre 

ANMÄL DIG VIA: Länken här


Med vänliga hälsningar

Camilla Garbergs
Projektledare F7
Tel. 0251-31221
E-post: camilla.garbergs@alvdalen.se
www.F7dalarna.se