Guide för företagare om dataskyddet-GDPR - Alla berörs

Många företagare undrar vad de behöver göra när de nya EU-reglerna för dataskydd börjar gälla i maj 2018. För att underlätta för dig som har ett mindre företag har verksamt.se tillsammans med Datainspektionen tagit fram den här guiden som tar upp det viktigaste grunderna i dataskyddsförordningen.

GDPR-guiden
Artikel från verksamt.se. Läs mer här: verksamt

// Lis Karlsson