Mötesplanen för projektet "service i samverkan"

Nedan finner ni mötesplanen för projektet "service i samverkan" i Älvdalens kommun. Skörden från mötena kommer att användas i arbetet med att ta fram den nya kommunala serviceplanen”.


// Karin Ardefelt