Projektstöd till företag, kanske är det något för dig?

Bengt Welin tog kontakt med mig för några dagarsedan för att informera om att det just nu bland annat finns pengar för cirka femton Projektstöd till företag. Av den anledningen vill jag nu sprida denna information vidare till er. Det finns fortfarande 2 998 716 kr kvar att fördela till projektstöd för företag. Kanske är detta något för dig?

Nedan kommer jag att lyfta fram företagsstöd eftersom Dalälvarnas utvecklingsområde måste före 31 december 2018 ha ytterligare 15 företag till som skriver på ansökan om projektstöd till just företag. Kanske är du ett av dessa företag!  Men jag vill poängtera att det även finns stöd för annan landsbygdsutveckling för föreningar och organisationer. Vilka insatser som ska prioriteras i programperioden 2014 – 2020 finner du på Dalarnas utvecklingsområdes hemsida. Det är du som bor och verkar i området som driver och påverkar utvecklingen.

http://www.duodalalvarna.com/

Företaget kan få maximalt 200 000 kr i projektstöd.

Kan ni tänka er att Dalälvarnas utvecklingsområde finansierar projektstöd till företag om 4 398 716 kr. Idag är 1 400 000 kr reserverade för potentiella projektägare. Det innebär att det fortfarande finns 2 998 716 kr kvar att fördela.
Förutsättningar för projektstödet är att företaget har:
  • 85 700 kronor i egen privat finansiering. Exempel på egen privat finansiering är egen arbetad tid så som projektledning. Finansieringen behöver alltså inte vara i form av ”kontantinsats”
  • Företaget ska ha en koppling mellan stad och landsbygd. (Det innebär exempelvis att du ska rikta dig mot en kundgrupp i staden, att ditt företag har en filial i staden, eller kanske att du ska lösa logistikproblem mellan stad och land.)
  • Projektet får inte vara konkurrensbegränsande (Konkurrensbegränsning innebär att staten, kommuner eller landsting snedvrider eller hämmar en effektiv konkurrens för företag. Det räcker att ett beteende är ägnat att snedvrida eller hämma en effektiv konkurrens för att det ska vara fråga om en konkurrensbegränsning i lagens mening.) Vi omfattas av konkurrensrätten då vi tillhandahåller projektstöd.

Exempel på finansiering för ett företag som söker stöd är:

  • 200 000 kr        projektstöd
  •   85 700 kr        egen privat finansiering 
   

Jag vill ge er ett par ord på vägen.

-Jag vet att det är av mycket stor vikt att du visar på att du kan säkra framtiden för ditt projekt. De talar om hållbara projekt.  Med andra ord, du måste säkra upp så att projekten överlever när projektmedlen är slut, projektidé ska kunna stå på egna ben när projektmedlen är slut. 
-Något nytt och lysande för denna programperiod är att du börjar med att sicka in en enklare intresseanmälan. där du beskriver din projektidé lite kort.
Efter att du skickat in din anmälan så händer det här:

1. Du blir kontaktad av verksamhetsledaren inom 1–2 dagar
2. Du erbjuds möjligheten att få träffa en arbetsgrupp från styrelsen. Här kan du presentera din projektidé och få direkt feedback.
3. Du får vägledning om hur du går vidare och gör en ansökan hos Jordbruksverket.

Välj Insatsområden på Dalälvarnas utvecklingsområdes hemsida för att se ansöks kriterierna. Du ser dem även här nedan.


• Integration  


Något som också är bra att veta det är att när du skrollar ner i ett aktuellt insatsområde så finns det en flik för:
  • Företag
  • Förening
  • Organisation
Här står det tydligt vad du kan söka stöd för i respektive sektor. Mycket fiffigt måste jag säga. Är det så att du saknar någon sektor så är det på grund av att den har släkts ner, det finns helt enkelt inga pengar kvar i just den sektorn.

Det kan vara bra att veta att:

Dalälvarnas utvecklingsområde leds av LAG (Local Action Group).
LAG-gruppen fattar beslut om projektstöd och består av representanter från privat, ideell och offentlig sektor. Det finns representanter i LAG-gruppen från Älvdalens kommun. Det är:
Rosemarie Lantzsch är ordinarie i styrelsen och representerar den privata sektorn och Bengt Welin är som är ersättare, han representerar den ideell sektorn.

Bengt Welin                                            Rosemarie Lantzsch
bengt.h.welin@telia.com                        mlantzsch@gmail.com
072 217 91 31                                         070 291 34 19

Bengt Welin och Rosemarie Lantzsch hälsar att de vill göra er uppmärksamma på DUOs nya hemsida. http://www.duodalalvarna.com/  Där föreningar, organisationer och företag på ett enkelt sätt undersöka om det finns några bidragsmöjligheter för sina idéer. På sidan gör man också den första enkel intresseanmälan som leder till ett möte med DUO.
  
// Karin Ardefelt