Stöd till företag - Enklare för mindre företag att anställa

Växa-stödet, som ska underlätta för företag att anställa sin första medarbetare, har även infört stödet för vissa aktiebolag och handelsbolag. De nya reglerna gäller från 1 januari 2018, men även anställningar som påbörjades mellan 1 april och 31 december 2017 har rätt till stödet.


Många fler företag har möjlighet att ansöka


Sedan januari 2017 har cirka 5000 företagare ansökt om Växa-stöd, men man räknar med 
att cirka 40 000 företagare är en potentiell målgrupp. 
Det innebär att många fler har möjlighet att söka.
Växa-stödet innebär en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgiften för enmansföretag som anställer sin första medarbetare (betalar endast ålderspensionsavgift på 10,21 procent) och infördes den 1 januari 2017. 
Då omfattades endast enskilda näringsidkare. 

Nytt från den 1 januari 2018 är att även aktiebolag och handelsbolag omfattas av sänkningen. 

Detta ökar möjligheter för fler företagare som funderar på att anställa för första gången vilket i praktiken innebär att det blir enklare för mindre företag att växa och utöka sin verksamhet.

 Ytterligare information finns här:  Här ligger faktabladet
Villkor för att få växa-stöd

Aktiebolag och handelsbolag:
Växa-stödet gäller aktiebolag (AB) utan anställd, eller med bara en anställd som också är delägare eller närstående till delägaren.
Växa-stödet gäller handelsbolag (HB) utan anställda och med högst två delägare.
Stödet gäller den först anställde (utöver delägare eller närstående vid AB) under förutsättning att den första personen anställs tidigast 1 april 2017.
Ingen anställd (förutom delägare eller närstående vid AB) får ha funnits i verksamheten under perioden 1 januari – 31 mars 2017.
Nedsättningen av avgifter för den nyanställde gäller anställningar som pågår i minst 3 kalendermånader i följd och anställningen ska omfatta minst 20 timmar i veckan.
Nedsättningen gäller för ersättningar upp till 25 000 kr i månaden och som betalas ut under tiden 1 januari 2018 – 31 december 2021.
Stödet kan medges under högst 12 månader.

Mer information på: Skatteverket

// Lis Karlsson