Visit Dalarnas presentation på frukostmötet 22 augusti

Linnea Johansson, affärsutvecklare berättade om hur Visit Dalarna arbetar samt om deras uppdrag som är bland annat att företräda regionens besöksnäring i nationella och internationella sammanhang.
Driva utvecklingsfrågor i samverkan med företag, organisationer och kommuner. 
Marknadsföra och sälja besöksregionen Dalarna nationellt och internationellt.
Ansvara för turistbyråerna i Dalarna.

Linnéa Johansson, Visit Dalarnas presentation 

Vill du veta mera eller har andra frågor, kontakta Linnéa Johansson. Tel.010-600 29 27
E-post: linnea.johansson@visitdalarna.se
Länk: Visit Dalarna


Linnéa Johansson
Strategi och uppdragVisit Dalarna har inlett ett lokalt utvecklingsarbete i varje kommun, där vi tillsammans tar fram handlingsplaner för besöksnäringen. Planerna blir ett viktigt verktyg för att stämma av årliga insatser, aktiviteter samt rollfördelning.
Arbetet anpassas efter de lokala förutsättningarna och utgår från en nulägesanalys och befintliga styrdokument. Här jobbar vi med det som är viktiga frågor för respektive kommun och hur vi kan utveckla den ortens styrkor för att locka fler besökare.
Vilka strategiska områden är mest relevanta att arbeta med?
Vilka förutsättningar behöver vi skapa på längre sikt?
Vilka aktiviteter ska vi göra i kort perspektiv?Vi backar lite för att för att få med oss vad som ligger till grund för vårt arbete. Sverige lanseras som ett naturturism land. Tillväxtsverket stöder på olika sätt en hållbar produktutveckling inom besöksnäringen. Naturvårdverket fick ett regeringsuppdrag (bland annat) att kartlägga alla vandringsleder med avseende på status och skick och föreslå ett utvecklat arbetssätt.
Tajmingen är utmärkt i nuläget:
Visit Sweden(exportsatsning på hållbar natur och ekoturism
Tillväxtverket (hållbar produktutveckling)
Naturvårdverket (uppdrag att utveckla friluftslivet(ge förslag på hur vandringsleder skall utvecklas)

Vi har två utmaningar beträffande vandringsleder

1. Kvalité - Behov av bättre skyltning, svårighetsgradsinformation och tidsåtgång. Oklara startplatser. Behov av uppdaterat kartmaterial. Oklara organisationer för tillsyn, underhåll och markägaravtal. Osäkerhet kring finansiering av drift och underhåll.
2. Engagemang - Utmanar flera hundra års traditioner. Var finns det ekonomiska incitamenten för utveckling av vandring. Är vandring spännande och utmanande hos unga idag?Här på vår corporate sida kan du ta del av aktuell information från Visit Dalarna
Det kan vara fakta och statistik, trender, Strategi 2030, hur vi arbetar med vår kommunikation, våra olika projekt, utbildningar, aktuella föreläsningar mm


Text och bilder Linnea Johansson, Visit Dalarna


// Lis Karlsson