26 september viktig informationsdag för krögare-hotell-boende och taxiföretag

Sten-Erik Eriksson, alkoholhandläggare Älvdalens kommun vill informera om ett kommande evenemang från Länsstyrelsen och Högskolan Dalarna som välkomnar till en informationsdag kring prostitution och människohandel. 
Yrkesverksamma inom dessa verksamheter har en viktig brottsförebyggande uppgift när det gäller att upptäcka prostitution och människohandel. 
Prostution och människohandel förekommer i hela landet

Ta tilllfället i akt och få information om hur det ser ut i Dalarnas län samt i landet för övrigt och vart man vänder sig när man upptäcker något som kan vara prostitution och människohandel.
”Mycket av människohandelns organisering och kommunikation bedrivs
i det dolda, där det är svårt att ingripa.
Organiserad prostitution kan försiggå i hyrda lägenheter och på hotellrum.
Indikatorer på människohandel och koppleri kan vara att det är mycket ”persontrafik” i trappuppgångar vid ovanliga tider, mycket taxitrafik till vissa adresser på ovanliga tider, många utländska kvinnor som söker sig till kvinnojourer, många kvinnor utanför och i hotellens barer och restauranger samt flera kvinnor som åker taxibilar till kunderna”.
Program att ladda ner här.

26 september 2018 på Högskolan i Dalarna, program med länk för att anmäla sig bifogas här.
Ni har möjlighet att delta endast förmiddag men är välkomna att vara med hela dagen. Dagen är kosnadsfri.

Plats: Högskolan Dalarna i Falun
Datum: 26 september Tid: kl. 10.00 – 15.15, registrering och kaffe från kl. 09.00
Kostnad: Deltagandet är kostnadsfritt, vi bjuder på fika, men inte lunch. Din plats kan överlåtas till annan deltagare.

Handbok om motåtgärder

(Lokal organiserad brottslighet – en handbok om motåtgärder. Handboken svarar på frågan hur organiserad brottslighet kan förebyggas lokalt; kommunala förvaltningar, myndigheter, lokala näringslivet, fackföreningar och organisationer kan på olika sätt och i samverkan försvåra för kriminella att driva sin verksamhet.
Brottsförebyggande rådet 2010). Finns att ladda ner här.


// Lis Karlsson