Hur blir ungdomar mer företagsamma? Del 1

Att vara företagsam innebär att man kan "ta sig för". Att man kan få saker gjorda. Att man vågar. Och hur kan vi bidra till att få ungdomar som inte arbetar eller studerar med företagsamma? Jo, genom Framsteg.
Hur blir ungdomar mer företagsamma?
Som vi skrivit om tidigare här på bloggen, så driver Älvdalens kommun ett 1-årigt projekt som heter Framsteg, och detta projekt har nu fått förlängt ytterligare ett år. Framstegs målgrupp är unga och unga nyanlända mellan 16-25 år som inte arbetar, studerar eller riskerar att få arbetsmarknadsrelaterade problem och målet är att få dem med företagsamma. Antingen genom att de börjar studera, börjar på en praktik, fixar sig ett jobb eller startar eget företag. Samtidigt som de ska rustas för att få ett höjt självförtroende och bättre självkänsla.
Och hur har det gått, att försöka få ungdomar utan arbete eller studier att bli mer företagsamma? Svaret är att det har gått bra. Trots att några av målen i projektet inte uppfyllts alls.


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2018/06/projektet-framsteg-forlangs-ytterligare.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2018/01/vad-hander-i-projektet-framsteg.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2017/11/nu-har-projektet-framsteg-dragit-igang.html
http://www.alvdalen.se/framsteg

Framsteg finansieras genom bidrag från Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
// Frida Thorsein