Hur blir ungdomar mer företagsamma? Del 2

Vi skrev i förra veckan om Framsteg, och arbetet med att få ungdomar mer företagsamma. Nu fortsätter vi historien om hur det har gått till. 

Vad är det att vara företagsam? I enkla ord kan man säga att det innebär att man kan "ta sig för".
Att man får saker gjorda. Att man vågar. Och hur kan vi bidra till att få ungdomar som inte arbetar eller studerar med företagsamma? Jo, genom Framsteg.

Vilka är målen i Framsteg?
I tidigare inlägget, skrev vi om att alla mål i projektet inte har uppfyllts. Dörfär är det på sin plats att nu beskriva vilka mål som funnits under projektets första år. Och vilka mål som uppnåtts respektive inte uppnåtts.

Målen:
* ökad självkänsla och höjt självförtroende hos deltagarna i projektet (uppnått hos flertalet deltagare)
* att målgruppen snabbare kommer ut i arbetslivet (uppnått hos flertalet deltagare)
* höjning av målgruppens sysselsättningsgrad (uppnått hos flertalet deltagare)
* en ökad självförsörjningsgrad för målgruppen (uppnått hos flertalet deltagare)
* att de nyanlända inom målgruppen ges en effektivare och mer naturlig
språkutveckling via inlärning i skarpt läge? (delvis uppnått)
* att målgruppen skaffar sig ett nödvändigt nätverk och värdefulla
kontakter inför framtiden både vad beträffar arbetslivet och vardagslivet (uppnått hos flertalet deltagare)
* naturliga möten mellan kommuninvånare och målgruppen, vilket bidrar
till ökad ömsesidig förståelse, ökad delaktighet i samhället och inkludering
i sociala sammanhang (uppnått hos flertalet deltagare)
* fler företag i Älvdalens kommun (uppnått hos flertalet deltagare)
* minst 10 nya företagsidéer ska vara framtagna (uppnått med råge)
* minst 5 nya företag ska ha startats under projekttiden (inte uppnått alls)


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2018/06/projektet-framsteg-forlangs-ytterligare.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2018/01/vad-hander-i-projektet-framsteg.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2017/11/nu-har-projektet-framsteg-dragit-igang.html
http://www.alvdalen.se/framsteg
Framsteg finansieras genom bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.