Idag börjar granskningen av nya översiktsplanen

Planen har varit ute på samråd under våren och sedan reviderats under sommaren. Nu bedöms den färdig för granskning. Under granskning ställs planen ut igen och allmänheten kan ta del av planhandlingarna och lämna sina synpunkter. Planen består nu förutom en Huvuddel, ett fristående LIS-kapitel och en Miljökonsekvensbeskrivning, även av en samrådsredogörelse. 
Granskning av översiktsplanen samkörs med samråd för den nya VA-planen. 

Fortsätt läs genom att klicka på länken: Älvdalens kommuns hemsida


Ny översiktsplan för Älvdalens kommun 2018


Idag börjar granskningen av den nya översiktsplanen. Planhandlingarna finns utställda under två månader. Planhandlingarna finns tillgängliga i fysisk form på:

- Kontaktcenter, Älvdalen

- Biblioteket, Särna

- Kommunhuset, Idre


Granskning av översiktsplanen samkörs med samråd för den nya VA-planen. För att komma till de handlingarna klickar du här!Handlingarna finns även i digitalt format på kommunens hemsida. Länk här!

Synpunkter lämnas skriftligt senast 15:e december till:

Kontaktcenter, Älvdalens kommun

E-post; kommun@alvdalen.se 

Postadress: Box 100
796 22 Älvdalen 
                                   
// Lis Karlsson