Lär dig mer om offentlig upphandling

Visste du att nästan 12.000 företag har levererat för 5,7 miljarder till Dalarna och att 80 procent av affärerna var under 100.000 kronor. 
Älvdalen hade upphandlingar för 118 miljoner
Nu ordnar UDD (upphandlingsdialog Dalarna)  träffar för dig som vill lära dig mer om hur en upphandling går till. 

18 tillfällen i Dalarna 

Många företag går miste om affärer-jobb-utveckling för att man inte har kunskap om upphandling. Nu kan du pröva ändra på det.
Under 2018-2020 kommer det finnas möjlighet för dig som företagare att delta i affärsträffar där syftet är att du ska lära dig mer om offentlig upphandling.Affärsträff i Orsa den 22 november

Affärsträffarna sker vid 18 tillfällen på olika platser i Dalarna och kostar 400 kronor per tillfälle. När du deltagit i kursen finns möjlighet att få ett individuellt stöd i en faktisk situation, till ett subventionerat pris, 350 kr i timmen, upp till fem timmar.
Under hösten 2018 kommer UDD ha träffar på följande orter. Klicka på länken här för mer information och anmälan.
Snabbfakta UDD (Upphandlingsdialog Dalarna)

Källa: UDD hemsida

UDD testar nya vägar och modeller
Det övergripande målet för arbetet är att det ska bli fler små företag i Dalarna som lägger anbud och deltar i offentlig upphandling.

Upphandlingsdialog Dalarna, UDD, är det forum som utifrån regionala behov och förutsättningar ska förmedla kunskap, visa goda exempel och ge metodstöd vid upphandling.

Vi vänder oss främst till små företag, men även till upphandlande myndigheter; kommuner, kommunala bolag, aktuella bransch- och intresseorganisationer. Målgrupper kan vara företagare, upphandlande tjänstemän, näringslivsutvecklare och politiker.
Arbetet inom UDD samordnas av Länsstyrelsen Dalarna tillsammans med en arbetsgrupp som består av de myndigheter och organisationer i Dalarna som på olika sätt berörs av offentlig upphandling. Förutom arbetsgruppen finns också en referensgrupp som bidrar med ytterligare kunskap och synpunkter i arbetet.

Kontaktuppgifter

Kerstin Angberg-Morgården, Projektledare Enheten för Agenda 2030
kerstin.angberg.morgarden(snabel-a)lansstyrelsen.se
Tel. 010-225 02 76

Exempel på några aktuella upphandlingar just nu:
// Lis Karlsson