Tjänster inom skogsbruk sökes

Just nu finns en upphandling inne angående:  Ramavtal för avrop av skogstjänster såsom upprättande av skogsbruksplaner, planering, röjning, gallring, tätortsnära avverkning mm. 
Mora kommuns Inköpscentral inbjuder till upphandling av ramavtal för skogliga tjänster inom Orsa kommun, Mora kommun samt Älvdalens kommun.Tjänsten avser fullt färdigt arbete. Entreprenören håller med all nödvändig personal, fordon och utrustning.Olika typer av tjänster

Beställaren har för avsikt att teckna avtal med era leverantörer om det är möjligt, eftersom syftet med
upphandlingen är att tillgodose kommunernas behov av olika typer av tjänster inom skogsförvaltning.

Det rör sig om olika typer av tjänster och det rör sig om olika typer av behov hos kommunerna.
Avrop kommer att ske enligt fördelningsnyckel där den avropande/beställande enheten väljer vilken leverantör som bäst kan tillgodose behovet vid avropstillfället utifrån en behovsstyrd tilldelning.

Beställaren skall själv välja vilken åtgärd inom skogliga förvaltningstjänster som är bäst för just deras behov.
Beställaren avropar den produkt som passar deras verksamhet. Skulle det visa sig att två eller era
leverantörer har likvärdiga produkter, så sker avropet efter lägsta pris.

1.7 Avtalstid

Avtalsperioden beräknas starta 2018-11-15 och upphör 2020-11-30. Möjlighet finns att förlänga avtalet med ett (1) plus ett (1) år

Anbudsfrist: 2018-11-16 16:00
Sista dag för att ställa frågor: 2018-11-09 16:00

Läs mer och ansök här!

// Lis Karlsson