Utlysning av stöd för energismarta produkter och tjänster

Utvecklar ni energismarta tjänster eller produkter och vill ta nästa steg? Vill ni söka stöd till ert projekt? Passa då på att delta i ett seminarium där Energimyndigheten berättar mer om forskning- och innovationsprogrammet Design för energieffektiv vardag, där företag, innovatörer och forskare kan söka pengar för att utveckla morgondagens energismarta produkter och tjänster. Totalt utlyses 60 miljoner kronor under fyra år.Hur skriver vi en bra ansökan? 

Vad handlar programmet om, vad kan vi söka anslag för och hur skriver vi en bra ansökan? Det är frågor du kommer att få svar på under det här seminariet som du inbjuds till den 15 november. 
Du kommer även att få lyssna till intressanta gästföreläsare inom energi, design, beteende och kommersialisering, som är delar inom programmet.
Stödutlysning nummer 2, 2018, pågår från mitten av oktober till mitten av januari 2018.


Under oktober går Energimyndigheten ut med en utlysning inom forsknings- och innovationsprogrammet Design för energieffektiv vardag, ett program som SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, koordinerar.

Design för energieffektiv vardag utgår från individers och gruppers roll i energisystemet och kombinerar energi, design och beteende, för att ta fram nya affärsmodeller, kunskap, produkter och tjänster.

Målet är att fler startups och företag som utvecklar energismarta produkter och tjänster ska söka anslag från programmet. Det går även att söka pengar för kommersialisering.
Fredrik Forsman, Projektledare, MFA Industrial Design vill gärna att ni sprider inbjudan till seminariet i ert nätverk, till företag ni tror kan vara relevanta för programmet. Han tackar på förhand!


Länk: Anmälan till seminariet

Till vilka riktar sig programmet?

Programmet riktar sig till alla verksamheter som kan bidra till utvecklingen inom området där energi, design och beteendevetenskap möts. Det inkluderar exempelvis företag, designbyråer, offentlig sektor, universitet och högskolors design-, samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner samt institut med anknytning till området.

Om Design för energieffektiv vardag

Hur kan vi hjälpa människor att göra hållbara val i vardagen som minskar vår energipåverkan – nu och i framtiden? Energimyndigheten utlyser under fyra år 60 miljoner kronor inom det tvärvetenskapliga forskning- och innovationsprogrammet Design för energieffektiv vardag. Programmet utgår från individers och gruppers roll i energisystemet och kombinerar energi-, design- och beteendeområden, för att ta fram nya affärsmodeller, kunskap, teknik, produkter och tjänster.

Varför design och beteende i energiforskning och utveckling?

Design är en process som utgår från människans behov, vanor och beteenden, och användarperspektivet är i fokus under hela utvecklingsprocessen. Energiforskning som tar hänsyn till design- och beteendeaspekter kan möjliggöra att affärsmodeller och funktionalitet på produkter, teknik och tjänster verkligen överensstämmer med människors behov, vanor, beteenden och preferenser.Teknik och innovation i fokus för utlysning nr 2, 2018

Programmet har två forskning- och utvecklingområden: Kunskap och kompetens och Teknik och innovation för resurseffektivitet. Utlysning nr 2, 2018, kommer att fokusera på Teknik och innovation för resurseffektivitet. Normalt genomför programmet två utlysningar per år, vår och höst, varav minst en gång per år med bred inriktning. Utöver detta kan mer riktade utlysningar komma att hållas.Finansiering av projekt

Företag kan få delfinansiering av projekt med upp till 70 procent av projektkostnaden. Resterande del finansieras av företaget i form av pengar eller egna arbetade timmar.

Universitet, högskola och forskningsinstitut och andra aktörer som inte bedriver ekonomisk verksamhet kan beviljas stöd upp till 100 procent av projektets stödberättigade kostnader.

Läs mer om Design för energieffektiv vardag på Energimyndighetens webbplats här!


Vad är design?

Design är en arbetsprocess som bär användarperspektivet och utvecklar med utgångspunkt från just dina användares behov. Metoder och tillvägagångssätt skiljer sig beroende på vad du utvecklar men oavsett om det är processer inom vårdsektorn eller produktutveckling på ett företag så kan vi med säkerhet säga att design hjälper dig att hitta nya lösningar.Definition av design
Det finns många definitioner av design.


Det här är vår definition:

Design är en arbetsprocess för att utveckla lösningar på ett medvetet och innovativt sätt där både funktionella och estetiska krav ingår med utgångspunkt från brukarens behov. Design tillämpas för utveckling av varor, tjänster, processer, budskap och miljöer.

Vill du veta mer om design?

Se vår film om design och SVID!

Länk: Film om design 

Text och källor: SVID och Energimyndigheten

// Lis Karlsson