Hur får vi ungdomar mer företagsamma? Del 5

Denna gång ska vi fortsätta där vi slutade, och berätta om fler aktiviteter som genomförts i projektet Framsteg.
Städ i Sälen.
Så, vad är det mer för aktiviteter vi har genomfört i Framsteg? Jo, vi har för ungdomarna även arrangerat kurser i personlig utveckling. Vad kan personlig utveckling vara bra för? Är du en person som inte har arbete, studerar eller annan sysselsättning kan du känna dig ensam. Kanske rentav snudd på misslyckad. Då kan du behöva lära dig mer om dig själv. Lära dig att du är en människa full av kraft, egenskaper och kompetenser som behövs i samhället. Kanske behöver du också lära dig hur du skriver ett CV och personligt brev. Eller hur du ska bemöta andra människor.

För de som velat ta sina företagsidéer ett steg till har vi genomfört en företagarkurs. Under denna kurs, har ungdomarna fått lära sig grunderna i företagande. Bokföring, att göra budget, hur du fakturerar, marknadsföring, säljprocessen... Men också vikten av kontakter och nätverk, hur du gör en affärsplan, hur du kan finansiera ditt företag och så vidare.

Men inte nog med det, så har vi också erbjudit "prova på"-jobb med handledning från coach, där ungdomarna fått betalt nästan direkt. Ungdomarna inom målgruppen fått åka och städa stugor i Sälen en dag i veckan under hela vintern - och fått betalt!


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2018/06/projektet-framsteg-forlangs-ytterligare.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2018/01/vad-hander-i-projektet-framsteg.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2017/11/nu-har-projektet-framsteg-dragit-igang.html
http://www.alvdalen.se/framstegFramsteg finansieras genom bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.