Information från Visit Dalarna - HPU

HPU står för Hållbar produktutveckling, något som våra företag i Dalarna får möjlighet att arbeta med genom Visit Dalarnas olika processer kopplat till flera olika produktområden inom besöksnäringen.


Hållbarhet för överlevnad

Hållbarhet för besöksnäringen är en överlevnadsfråga

Ur marknadsperspektivet är det en nödvändighet – regioner, destinationer och företag som inte upplevs som ansvarstagande i ett hållbarhetsperspektiv väljs bort av konsumenterna.

För vår egen skull handlar det om att Dalarnas upplevelseproduktion inte tär på de resurser vi har i termer av miljö och kulturhistoria. Att de är långsiktigt lönsamma och att besöksnäringen bidrar till en hållbar samhällsutveckling i hela Dalarna.

De HPU-områden som vi arbetar med i Dalarna är Vandring, Taste (lokal mat och dryck), Kultur och Skating (skridskor) samt Leisure cykling (och Biking Dalarna)


Anmäl dig här till Visit Dalarnas nyhetsbrev


Nyhetsbrev - en bra kanal för att få veta vad som är på gång i Dalarna
Anmäl dig gärna till Visit Dalarnas nyhetsbrev för besöksnäringen, här får du veta vad som är på gång i Dalarna. Klicka på bifogad länk här för att anmäla dig till kommande nyhetsbrev.

// Lis Karlsson