Centrumutveckling i Idre


Älvdalens kommun har påbörjat ett långsiktigt arbete för att förbättra offentliga miljöer i centrala Idre. Med hjälp av olika åtgärder vill vi tillsammans med näringen skapa ett centrum som är attraktivt och inbjudande - en plats där människor som bor eller besöker centrum, vill vistas. 

Under onsdagen (22/5) träffades ett 30-tal inbjudna fastighetsägare, politiker, företagare, tjänstepersoner från kommun och trafikverket för en stadsvandring med efterföljande workshop. Under den timmeslånga reflektionspromenaden stannade grupperna till vid tio centrala platser för att reflektera över hur området ser ut idag, hur människor rör sig och vilka möjligheter till förbättringar som finns. 

Återkommande kommentarer från vandringen var önskningar att se över trafiksituationen, fler parkeringar, offentliga toaletter, skyltar, bredare trottoarer, en lekplats och busshållplats med väntsal. Det fanns även visionära idéer om en strandpromenad, bryggor, båthamn, badstrand, torg, ny informationspunkt, handelsbodar, skoterparkering, utegym, försköning av befintliga fasader samt möjligheter till utökad handel med café, bageri, kontorshotell och wellness. 

Efter vandringen genomfördes en workshop där deltagarna fick analysera möjligheter och utmaningar kopplade till centrum utifrån fem gruppers behov: barn och ungdomar, besöksnäring, företag, permanentboende samt säsongsarbetare.  

En spännande eftermiddag och kväll, med givande och intressanta samtal.
Nästa steg blir en stadsvandring för allmänheten den kommer ske i augusti/september.

Har du inspel till kommunen i arbetet kring centrumutvecklingen? 
Maila oss på kommun@alvdalen.se med centrumutvecklingen i rubriken.