Internationaliseringsstöd till unga och innovativa företag

Internationaliseringsstödet riktar sig till unga och innovativa företag i Dalarna som har potential att utveckla konkurrenskraftiga erbjudanden för en internationell marknad.

Syftet med stödet är att stödja och främja företagets internationalisering, till exempel genom att skapa kundrelationer, besöka mässor, benchmarking mm.

Möjligt belopp att söka uppgår 
maximalt till 15 000 kr/företag (aktuell kurs vid utbetalningstillfället). 

Stödet kan användas till resekostnader, logi, inträde på mässor mm. 

Klicka i länken, så kommer du till ansökan.