Dags att nominera årets företagare och årets nyföretagare!

Det börjar nu bli dags att nominera företag till kategorierna Årets företagare och Årets nyföretagare. Företagarna Älvdalen och Företagarna Särna-Idre-Grövelsjön är de som står för pris till Årets företagare och kommunen står för priset till Årets Nyföretagare.Kriterier Årets Företagare:

1. Äga & Driva
Inneha ett betydande ägande av företaget. Företagaren ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om företagaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att denne är verksam i företaget. Det innebär att den ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.
2. Ledare & Förebild
Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare. Exempel på det är att företagaren tar samhällsansvar och/eller deltar i lokalsamhället och/eller har påverkat politiken till godo för andra/ företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald och jämställdhet.
3. Kreativitet & Innovation
Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras. Exempel på det är att företagaren gjort något nytt inom sin bransch, utvecklat en befintlig produkt och/eller banat väg för nya sätt med sitt företagande.
4. Lönsamhet & Tillväxt
Ha uthålligt god lönsamhet. Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher.
5. Formella krav
Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.

Kriterier Årets Nyföretagare:
Företagaren ska…
– ha varit igång max 2 år
– ha ett aktivt företag (inte vilande)
– företagaren ska äga eller vara delägare i företaget
– företagaren ska ha arbetet med företaget som sin huvudsakliga sysselsättning
– visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras
– visat god förmåga att nätverka med andra entreprenörer
– inte ha betalningsanmärkningar
– verksamheten skall ha visat tillfredsställande ekonomiskt resultat
– företagaren bedöms ha goda entreprenörsegenskaper
– företagarens affärsidé bedöms som utvecklingsbar


Läs mer om näringslivsarbetet:
Dialogmöte om matleveranser till äldre personer
UF-mässa i kommunhuset i Älvdalen 31 januari
Frukostmöten under 2020
Svenskt Näringslivs enkät är ute om företagsklimat
Frukostmöte på Idre Himmelfjäll
Företagsbesök på Byggevallens el och Jannicas Ayurvediska
Företagsbesök E. Nymans åkeri


//Frida Torsein