Företagsklimatet i Älvdalens Kommun

I veckan kom resultaten från svenskt näringslivs årliga enkät om företagsklimatet lokalt, regionalt och nationellt. 
I januari svarade 96 företagare och ett antal politiker i Älvdalen på frågor kring förutsättningarna för att driva företag inom kommunen. I det sammanfattande omdömet ser vi att Älvdalens kommun har gått ner något från den förra mätningen, men vi ligger fortfarande över Sverigesnittet, vilket tyder på att många tycker att det är ok att starta och driva inom i vår kommun.  
 
Största höjningen var omdömet om tillgången till mobilnät och bredband och områden som försämrats är skolans kontakter med det lokala näringslivet samt tillgång till relevant kompetens. Frågan i enkäten om skolans kontakter mot näringslivet har ändrats mot förra året, vilket gör att resultatet på just den frågan också ändrats. 

När företagen får lista det som skulle behöva åtgärdas för att höja företagsklimatet ytterligare är det: 
- fler bostäder 
- förbättrad infrastruktur 
- lägre kommunala avgifter 
- en bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare.  

Läs mer om företagsklimatet på: https://www.foretagsklimat.se/ 

Vill du medverka vid en genomgång kring företagens och poltikernas svar?   
I år kommer Svenskt Näringsliv hålla digitala genomgångar av resultat av enkäten och det är Dalarnas regionchef Henrik Navjord som kommer att hålla i vår genomgång.  

När: Torsdagen den 4 juni 
Tid: 08:00-09:00 
Plats: Digitalt möte via Teams.  
Anmäl ditt intresse genom att mejla Frida Torsein.