En tid för nytänkande, mod och samverkan.


I denna, för företag och organisationer, utmanande tid krävs både nytänkande, mod och samverkan. Detta är något vi ser mycket av – mellan företag, främjare, näringslivskontor, regionen, föreningar och organisationer. Initiativen är bra och många men ibland kan det vara svårt att hitta rätt bland alla bra ting. Just därför har vi nu gått samman och samlat viktiga insatser, allt för att göra det lättare för dig att få en överblick. Du är alltid välkommen att kontakta ditt näringslivskontor eller någon av länets främjare, vi finns här för er företagare i Dalarna.


På nationell, regional och kommunal nivå görs flertalet insatser för att försöka minska de negativa effekterna för näringslivs och arbetsmarknad på kort och lång sikt. Vi vill också lyfta de insatser som görs för att se till att företagen i Dalarna står bättre rustade efter krisen genom att lyfta blicken och våga tänka nytt.
I det här dokumentet presenterar vi de plattfor- mar som används på nationell och regional nivå, men vi vill också lyfta andra goda initiativ som görs regionalt för att stötta Dalarnas företag, bland annat de företagarfrukostar som har webbsänds varje fredag sedan pandemin drog igång. Efter att Leksands kommun sänt de första avsnitten fick de många uppskattande kommentarer från andra kommuner i regionen och nu är även flera näringslivskontor involverade. Frågorna som berör närings- livet nu under coronakrisen är generella eftersom det handlar om företagens överlevnad när kunder och ordrar försvinner. Därför är det smart att jobba tillsammans!


Det här gör vi i Dalarna för att stötta dig som företagare:

Verksamt.se/dalarna
Den övergripande sidan där vi i Dalarna valt att samla information är verksamt.se/dalarna
Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga näringslivskontor och före- tagsfrämjare i Dalarna, en sammanställning över de lokala företagsjourer som finns, enkätsvar från de undersökningar som Svenskt Näringsliv, Mellansvenska Handelskammaren, Företagarna mfl har gjort bland sina medlemmar, länkar till genomförda webinarier mm.
Runt om i länet har näringslivskontor och främjare ställt om sina frukost- seminarier och andra event från fysiska träffar till websända seminarier, för att göra viktig information tillgänglig för våra företagare runt om i länet. Du hittar dessa här: verksamt.se

FRAMTIDSSPANINGAR:
Dalarna Science Park
Med anledning av den pandemi vi nu befinner oss vill Dalarna Science- park genom initiativet Larsson 13.32 göra en omvärldsspaning tillsam- mans med intressanta människor. Om nya tankar och idéer, framtiden och vad som väntar runt hörnet. Häng med! Om du bär på en idé som du vill utveckla eller behöver du tänka nytt så kan du alltid vända dig till Dalarna Science Park. Du hittar alla avsnitt här: Dalarna Science Park

Almi
Nästa steg är en är en podcast om företagande för företagare! Podden tar bland annat upp hur det känns att leda ett företag som är på väg att ta nästa steg, med lärdomar och råd från företagare som redan tagit klivet du funderar på. I mitten av mars pratade de med tre företagare om hur de reagerade och agerade i början av coronakrisen.
Du hittar alla poddar här: almi 

SEMINARIER:
Vill du vara säker på att inte missa något event eller seminarium så vill vi tipsa om att prenumerera på kalendern på verksamt.se/dalarna. Här kan du som bor i Dalarna få en samlad bild över regionens stöd och aktuella händelser för dig som driver eller vill starta företag. 
Du hittar kalendern här: verksamt.se/web/dalarna/hem/-/kalender/visaalla

Återhämtning – ett digitalt frukostseminarium
Den 30 juni genomför Mellansvenska Handelskammaren ett digitalt seminarium med syftet att sätta fokus på vad som blir viktigast för att vår industri ska återhämta sig på ett ekonomiskt-, miljömässigt- och socialt hållbart sätt från Coronapandemin. Du anmäler dig här: Mellansvenska Handelskammaren
ÖVRIGT:
Viktigt stöd beviljat till företagare i Dalarna och Gävleborg
Nu är pengar för insatser kring digital kompetens till företagare i Dalarna och Gävleborg beviljade! Projektet handlar om att höja den digitala kompetensen. Utbildningarna är korta, konkreta och anpassade efter ditt, dina medarbetares och andra företagares behov. Som ett smörgåsbord där du kan välja det du och ditt företag verkligen behöver.. Anmäl ditt intresse (obs ej bindande).

Upphandlingsdialog Dalarnas Upphandlingsakut
Den pågående coronapandemin innebär påfrestningar både för Dalarnas medborgare och för vårt regionala näringsliv. Även den offentliga upp- handlingen kan vara ett viktigt stöd för våra regionala företag, framför allt för de små och medelstora företagen. Därför startar Upphandlingsdialog Dalarna (UDD) nu en upphandlingsakut. Läs mer här: Upphandlingsdialog Dalarna

#innovativadalarna
En bank av goda idéer ska stärka företag!
Genom att dela med sig av inspirerande initiativ och goda exempel ska företagen i Dalarna kunna stärka varandra under Coronakrisen. I spåren av detta lanseras nu hashtaggen 
#innovativadalarna, som ska bli en sorts bank av goda idéer, spännande lösningar men också en inspirationskälla för företag som behöver ny energi.

Kurbits – Omställning
Behöver du snabbt hjälp med att ställa om din verksamhet och hitta nya vägar framåt? Tack vare stöd från Region Dalarna erbjuder nu Visit Dalar- na ”Kurbits Omställning – affärsutveckling i snabbformat”. Detta för att hjälpa företag inom besöksnäring samt de kulturella och kreativa näring- arna hitta nya möjligheter.
Länk till mer info: Kurbits Omstallning

Stjärnlunch på Vallen
Fredag 21 augusti är det dags för en Stjärnlunch på Vallen. I år kan du välja att antingen närvara på plats eller delta via webbsändning.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och i nuläget öppnar vi upp för 50 personer. Till de fysiska platserna är det först till kvarn som gäller. Vi kommer att vara utomhus och det kommer att finnas gott om plats. Samling vid Domnarvsvallens huvudentré. Läs mer och anmäl dig här: 
Dalarna Business

På nationell nivå:

VERKSAMT
Här finns samlad information om tillfälliga ändringar i lagar och reg- ler som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset.verksamt.se

NATIONELLA FÖRETAGSAKUTEN
Akut rådgivning till företag i hela landet som drabbats ekonomiskt av covid-19. Den Nationella företagsakuten drivs av Region Jönköpings
med finansiering via Tillväxtverket. Hit kan du som har akuta problem i ditt företag med anledning av covid-19 vända dig. Du kan få kostnadsfri rådgivning – bland annat i frågor rörande stöd och regelverk, finansiering, personal, juridik och hälsa.

Nationella Foretagsakuten

TILLVÄXTVERKET
Många frågor från företag rör just korttidsarbete. Här har Tillväxtverket samlat information om hur det fungerar, hur du ansöker men också vanliga frågor och svar.Korttidsarbete