Nu har projektet FRAMSTEG dragit igång

Projektet Framsteg är nu i full gång, och har haft den första träffen med ungdomar inom målgruppen. Projektet syftar till att väcka företagsamheten i ungdomar mellan 16-25 år och som står en bit ifrån arbetsmarknaden.


Framsteg!
Syfte och målgrupp
"FRAMSTEG" är ett projekt vars syfte är att är att inspirera, engagera och coacha unga och unga nyanlända i Älvdalens kommun, både kvinnor och män, i åldersgruppen 16-25 år som är arbetslösa, står långt från arbetsmarknaden eller riskerar att få arbetsmarknadsrelaterade problem, till eget företagande. Ytterligare ett syfte med projektet är att, om modellen visar sig vara framgångsrik, planera för att implementera metoden i ordinarie verksamhet.

Genom denna modell och plattform för start av eget företag blir det lättare att motivera deltagarna till kompetensutveckling när de ser nyttan av den, dvs. möjligheter att få en inkomst och i förlängningen bli självförsörjande. De nyanlända, med begränsade språkkunskaper i svenska språket, tillåts utvecklas praktiskt inom sina intresseområden och lär sig under tiden svenska på ett naturligt sätt i skarpt läge. Det blir för dem ett snabbare spår till egen försörjning.

Viktigt är dock att se till varje individs förutsättningar och behov. Ett individuellt och samordnat stöd är av största vikt, något som också betonas i Regeringens strategi "Vägar framåt strategi för unga som varken arbetar eller studerar".


Urval av aktiviteter
- Studiebesök på företag

- Inspirationsföreläsningar av företagare i samverkan med andra projekt, exempelvis näringslivsfrämjande projekt F7 (som sträcker sig över 7 kommuner i Dalarna)

- Gruppträffar som ska stärka individen genom en beprövad coachingmetod på onsdagar och torsdagar kl. 13.00–15.30

Kanske är eller känner du en ungdom inom målgruppen? Kontakta Frida eller Daniel för mer info!
Frida Torsein - 0251-312 32, Frida.torsein@alvdalen.se
Daniel Modigh - 0251– 312 39, daniel.modigh@lvdalen.se

Du hittar Framsteg på instagram: framstegalvdalen, snapchat: framstegalvdaln och på facebook: Arbeteochutveckling. Följ oss där!

Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/06/alvdalens-kommun-har-beviljats-narmare.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/06/nyhetsbrev-maj-2017.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/11/sokes-larare-i-sfi-mora-vuxenutbildning.html


//Frida Torsein