Information tillstånd för snöskoteruthyrning

Funderar du på att hyra ut snöskotrar?  Då krävs ett tillstånd från transportstyrelsen. Snöskoteruthyrning går under biluthyrningslagen, längre ner i inlägget finns länkar och information.


Utbildning krävs för den som är ansvarig för skoteruthyrningen


För att få tillståndet krävs även att en person (eller flera om man vill) är ansvarig för snöskoteruthyrningen. Den personen måste kunna styrka sitt yrkeskunnande genom en utbildning som arrangeras av biluthyrarna i Sverige. I vissa fall kan det räcka med att personen har jobbat på en biluthyrningsfirma i många år och kan styrka det. Mer information om undantaget har transportstyrelsen.

Utbildningen görs av biluthyrarna i Stockholm, Göteborg, Malmö eller Luleå och pågår i två dagar. Man kan även göra kursen på distans, men då måste man göra tentan hos någon utbildare på dessa orter.
Distansutbildningen kostar i dags dato 5.125 kronor och man har två tentamenstillfällen på sig. Tillståndet hos transportstyrelsen kostar idag ca 1.200 kronor.


Länk Biluthyrningslagen: här!

Länk Transportstyrelsen biluthyrning: här! 

Länk Bilförarna utbildning: här!

Har du specifika frågor gällande övriga lagar om tillståndet kan du ringa transportstyrelsen avdelning regler och information: Tel 0771-503 503, välj sedan 4# och därefter 2#.

// Lis Karlsson