torsdag 6 mars 2014

Företagarna Älvdalens årsmöte

Den 4 mars hade företagarna Älvdalen årsmöte. Nya regionchefen för företagarna Sohrab Fadai medverkade som årsmötesordförande.

Här avtackas tidigare styrelseledamöter. Från vänster; Sohrab Fadai, Eva Pettersson, Jennie Tegnér, Peter Skottheim och Ove Röngård.
Tre av styrelsens medlemmar avtackades och tre nya välkomnades till företagarna Älvdalens styrelse. Per Leandersson, Peter Skottheim och Ove Röngård tackades för sitt engagemang genom åren. Till nya styrelsemedlemmar valdes Klas Eriksson, Karin Hellström och Göran Karlsson.

Sohrab Fadai är ny regionchef för Dalarna efter Karin Torneklint, tillsammans med Lisbeth Hedin-Sahlin. Han driver eget företag vid sidan av  uppdraget på Företgarna, mer om Sohrab hittar ni här http://www.sohrab.se/. Till mötet hade Sohrab med sig sin fru Nirvana, som är universitetsutbildad kemist, och som även fotade under årsmötet, och de bilderna kommer antagligen snart finnas bland annat på företagarna Dalarnas Facebook-sida.

Välkomna ni tre nya styrelseledamöter - och tack ni tre som tidigare varit engagerade i styrelsen!


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2013/03/arsmote-foretagarna-sarna-idre.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2013/03/foretagarna-i-alvdalens-arsmote.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2013/04/arsmote-alvdalens-kopmangata-och.html
//Frida Torsein