tisdag 25 mars 2014

Frukostmöte 19 mars i Älvdalen

I onsdags var det frukostmöte i Älvdalen, med strax över 40 besökare. Bland annat fanns Älvdalens utbildningscenter, Siljan / Blybergssågen, Visit Idre, Länsstyrelsens företagsenhet, Larz Kristerz och Mellansvenska Handelskammaren på plats.

Först ut var Företagarna och Älvdalens kommun på talarlistan - där företagarna berättade om att 4 av 5 jobb skapas av småföretagare. Eva Pettersson, ordförande i företagarna Älvdalen tog även upp de punkter som företagarna samlat ihop som de viktigaste ämnena från företagen till politikerna under en pubkväll i november 2013. Älvdalens kommun påminde om att det är hög tid att nominera årets företagare och årets nyföretagare - sista mars är slutdatum för nomineringarna, som även bör innehålla motivering.

Även i år kommer det att arrangeras Blås Grönt och Don't drink and drive av ungdomar i såväl södra som norra kommundelen. Alla som vill hjälpa ungdomarna, om det är med priser till ungdomarna som blåser grönt, eller med sponsring till dem som arrangerar är ni välkomna att kontakta Frida Torsein eller Tomas Nord för mer information. Förra året blåste 90 ungdomar grönt under Musik och motorfestivalen.

Christer Persson på Älvdalens Utbildningscenter berättade om skolans nya utbildningar och utbildningsprofiler - samt om att ÄUC nu har påbörjat en yrkesintroduktion, som är för elever som saknar behörighet. Det är viktigt att även dessa elever får utbildning och praktik. Läs mer om Älvdalens utbildningscenter: http://www.alvdalen.com/Alvdalens-Utbildningscentrum/

Tatjana Summermatter, Älvdalens Turistbyrå / Visit Idre
Tatjana Summermatter på Älvdalens turistbyrå/Visit Idre informerade om att Visit Idres sommarmagasin har deadline 24 mars - så annonser bör komma in idag! Norra Dalarnas Turistråd har årsmöte på Kulturhuset i Idre den 3 april. Den 27 maj arrangerar de en visningsresa där de besöker medlemsföretag. Läs mer om Visit Idre här: www.visitidre.se

Sergej Ljessnoj, Länsstyrelsen Dalarna
Sergej Ljessnoj på Länsstyrelsens näringslivsenhet berättade om Länsstyrelsen olika företagsstöd - som alla är knutna till någon form av investeringar, men inte företagsköp. De olika stöden är "mikrostöd", "konsultcheck", "samverkansstöd" och "investeringsstöd". För mer information kontakta Sergej eller någon av de andra på enheten: http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/naringsliv-och-foreningar/foretagsstod/Pages/default.aspx

Trond Korsmoe, Larz Kristerz
Näste talare var Trond Korsmoe på Larz Kristerz, som berättade om hur deras företagsorganisation ser ut, och hur arbetsuppgifterna är fördelade över bandmedlemmarna. Framtiden ser ljus ut, och 2014 är i stort sett fullbokat. Läs mer om Larz Kristerz här: http://larzkristerz.com/ eller här: http://www.dt.se/nojekultur/1.6981911-dynamiken-i-larz-kristerz

Jon Hansson och Tomas Olaspers, Siljan / Blybergssågen
Jon Hansson, VD Blybergssågen, och Tomas Olaspers, platschef på Blybergssågen, berättade om Siljan/Blybergssågens verksamhet, historiskt och framåt. Verksamhetsområdet är från Avesta i söder till Svenstavik i norr, och tvärs över landet horisontalt. När det gäller försäljningen av det som produceras på Blybergssågen hamnar det mesta inom landet, medan näst största delen exporteras till Japan/Kina, följt av EU-länder. Läs mer om Siljan här: http://www.siljan.com/

Anders Franck och Kristina Snitt, Mellansvenska Handelskammaren
Finalen stod Mellansvenska Handelskammaren med Anders Franck och nya regionchefen för Dalarna Kristina Snitt för. Innan huvudpunkten om "Aktivt styrelsearbete", berättade de kort om Handelskammaren som är en regionalt styrd, och medlemsägd organisation, utan politisk agenda. För en bra och fungerande styrelse i ett företag, krävs en god sammansättning av ledamöter - som alla arbetar i styrelsen. Om man bara "sitter" i styrelsen blir inte företagets styrning bra. För er som vill ta del av den PP-presentation som Anders och Kristina visare, kan ni kontakta mig Frida Torsein så skickar jag den. Läs mer om Mellansvenska Handelskammaren här: http://www.mhk.cci.se/sv/Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2014/03/frukostmote-pa-idre-fjall-113.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2014/02/frukostmote-i-alvdalen-2014-02-12.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2014/02/frukostmote-pa-hotell-alvdalen.html//Frida Torsein