torsdag 8 maj 2014

Allmänna Arvsfonden informerade i Borlänge

Den 5 maj anordnades en informationskväll (och dag för oss kommunanställda), där Allmänna Arvsfonden berättade om sina projektmedel och anläggningsstöd som finns att söka. 

Imorgon, den 9 maj kl. 09.00-12.00 har Kammarkollegiets växel öppet (Det är Kammarkollegiet som är den myndighet som Arvsfonden tillhör), då kan de hjälpa till att testa en förenings idé innan man skriver en ansökan till Arvsfonden. Ring telefon 08-700 08 00 och be att få tala med en handläggare.

På dagen var det kommunalanställdas- och andra organisationers tur att ta del av presentationen av Allmänna Arvsfonden, och på kvällen bjöds föreningar in.

Om det inte finns släkt till en avliden person som är närmare än kusiner eller om det inte finns ett testamente, säljs hela dödsboet och pengarna tillfaller Arvsfonden. Arvsfonden finansierar ca 400 projekt per år i landet. Det kan vara allt från hunddagis, Cirkus Cirkör, personlig assistans, ungdomsgårdar, BRIS, klassmorfar, BVC, MVC, färdtjänst, Friends och mycket mer. Glada Hudikteatern är ett exempel på ett projekt som började som ett projekt med medel från Allmänna Arvsfonden.


Målgrupperna, som måste finnas med i en ansökan till Allmänna Arvsfonden är: barn - 0-12 år (där föräldrautbildning har fått medel), ungdomar - 13-25 år, personer med funktionsnedsättning - alla åldrar.

Kriterier för ansökan är att den ska vara: nyskapande, ha hög delaktighet från målgruppen samt en plan för överlevnad.

Dessa kan söka: stiftelser, offentliga huvudmän, studieförbund, ungdomsförbund, organisation bildad på etnisk grund (numer även ekonomiska föreningar om de ej är vinstdrivande).

Ansökan kan göras på vilket tema som helst och kan skickas in när som helst på året men man får räkna med 5-7 månaders handläggningstid. Föreningarna behöver inte ligga ute med pengar. Medfinansiering i en ansökan till Allmänna Arvsfonden är bra men det är inte något krav. Ansökan behöver inte ha något byråkratiskt språk - som de sa på informationsträffen behöver den som skriver ansökan varken skriva korrekt svenska eller ha högskolepoäng.

Projekt och lokaförbättringar ska leda till förbättrade livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar, samarbeten förening-förening, förening-offentlig huvudman, utveckling av verksamheter och metoder. Mellan 2013-2016 finns 250 miljoner kronor att lägga i ett projekt som går in i temat "Egen kraft!".

Det finns två olika stödberättigande delar, den ena är projektstöd och den andra är lokal- och anläggningsstöd. Dessa berättar jag mer om nedan.

Projektstöd:
Projekt måste vara "nyskapande" - utvecklingsprojekt, men behöver inte vara unikt för Sverige, men det räcker inte ändå inte riktigt att det är nytt för organisationen eller på orten.

Målgrupperna ska var subjekt - icke objekt. Målgruppen ska vara delaktig i initiering, planerande och genomförande, inga "tycka synd om"- projekt kommer godkännas av Arvsfonden.

Plan för överlevnad måste finnas med - vad händer efter 3 år när arvsfondens medel är slut? En plan för hur det kan fortsätta, samarbetspartners (laguppställning) och så behövs i ansökan för att ett projekt ska kunna överleva efter den projektägande organisationen (behöver inte var en offentlig aktör), och det kräver Arvsfonden.

Vad kan man få stöd för?
Lön till projektledare och/eller andra anställda i projektet, aktiviteter, hyra av lokal, produktion av tex film.

Vad får man inte stöd till?
Ordinarie verksamhet, enstaka arrangemang, tex skol- och studieresor, konferenser eller lägerverksamhet, renodlad forskning eller enskilda individer, inte enstaka punktinsatser.

Dessa kan inte söka stöd: företag eller enskild individ - bara organisationer.

Om ett projekt misslyckas?
Ca 50% av projekten överlever inte, men har man gjort allt man ska blir man inte återbetalningsskyldig. För att bli återbetalningsskyldig krävs bedrägerier, och det kan vara aktuellt om man låter en konsult skriva ansökan och denna sedan får betalt när medlen kommit föreningen tillhanda.

Det är viktigt att vara ute i tid, för att skriva ansökan är tidskrävande. Det finns inget golv eller tak när det gäller storleken på medlen man kan söka på Arvsfonden. Snittet på beviljade projekt ligger på ca 1,1 miljoner per år.

Lokal- och anläggningsstöd:
Bara ideella föreningar och organisationer kan söka lokal- och anläggningsstöd, inte offentliga huvudmän. Föreningen/organisationen måste ha funnits i minst 2 år.

Verksamheten ska vara ny på orten och gälla ombyggnad, nybyggnad, tillbyggnad av lokal och anläggning.

Även här ska det vara nyskapande - en nödvändighet för en verksamhet som idag inte finns på orten ska bedrivas. Byggnationen ska möjliggöra för en ny målgrupp att inkluderas i en befintlig verksamhet på orten.

Tex. ridklubbar som har en målgrupp som är funktionshindrade och som kräver ombyggt ridhus.

Även här ska målgruppen vara delaktig. Verksamheten ska överleva/ha nyttjanderätt under minst 10 år. Föreningen måste kunna betala för driften själv - det är endast själva byggnationen som Arvsfonden går in i.

Gärna delfinansiering i ett anläggnings- och lokalstöd. För denna tillgänglighetsanpassning krävs nyttjanderättsavtal på minst 10 år eller motsvarande.

Man får inte stöd till ordinarie verksamhet, projekteringskostnader, anslutningsavgifter, bygglovskostnader utan enbart tillgänglighetsanpassning, lös utrustning och inventarier med 10 års avskrivningstid.


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2014/04/under-2014-har-arvsfonden-som-mal-att.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2014/05/musikskolans-unga-latskapare-inbjuder.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2014/05/lunchmote-pa-grovelsjon-alpacka.html//Frida Torsein