Älvdalens kommun söker stadsarkitekt

Älvdalens kommun söker nu en stadsarkitekt. Kanske är du den vi söker? Läs mer för att höra vilka spännande uppgifter du som stadsarkitekt kommer att få.

Passa på att ansök på denna länk: https://www.proffice.se/hitta-jobb/jobb/Stadsarkitekt-200752825/

Stadsarkitekt:
Du blir en nyckelperson för samhällsutvecklingen, exempelvis inom Idre fjällregion.

Som stadsarkitekt leder du och är en motor för den fysiska planeringen. Du kommer att leda det nyligen påbörjade översiktsplanearbetet samt detaljplanearbetet med stöd av vår planarkitekt. Att bidra med en långsiktig strategi och syn på hur kommunen kan utvecklas och gestaltas med fokus på hållbarhet är viktiga delar i uppdraget.

Externt har Du en viktig roll att initiera och väcka intresse kring planeringsfrågor, genom att föra nära dialog med invånare, företagare, föreningsliv, myndigheter och andra kommuner.
Internt fungerar stadsarkitekten som stöd och bollplank till kollegor och politik. Det kan gälla gestaltnings- och utformningsfrågor, rättssäker tillämpning av PBL, stötta politiken i formulering av mål, formulera planers innehåll utifrån politiska ambitioner och inkomna synpunkter.
I tjänsten ingår inte arbetsledning.

Uppdragsgivare: Älvdalens kommun
Ort: Älvdalen Idre
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 31 maj 2015

För information: Torgny Balkefors, Proffice rekrytering, tfn 0733-43 47 69.

Kvalifikationer:
Utbildningskrav:
•Du som söker skall ha arkitektexamen från teknisk högskola eller likvärdig utbildning
•Du skall ha utbildning i PBL och Miljöbalken

Kunskapskrav:
•Meriterande om du har erfarenheter av bygglovshantering och planeringsprocessen
•Gedigen erfarenhet från verksamhetsområdet

Personlighetskrav:
•Du förväntas ha ett genuint intresse för samhällsplanering.
•Du har också lätt för att samarbeta med andra, såväl medarbetare som utomstående.
•Du är kommunikativ i tal och skrift
•Du har förmågan att planera och slutföra arbetsuppgifter

Organisations-/företagsbeskrivning:
Älvdalens kommun är till ytan en av Sveriges största kommuner med ca 7000 invånare och 540 medarbetare. Älvdalens kommun har en fantastisk natur som uppmuntrar till friluftsliv, sport, jakt och fiske. Vi har ett gott kulturutbud och rikt musikliv. Vi tror på en bra balans mellan arbete och privatliv och att du ska känna dig trygg och säker i ditt arbete. Älvdalens kommun arbetar ständigt med förbättringar. Vi arbetar aktivt med värdegrunder och arbetsmiljö och har friskvård i fokus.


Vi har sedan 2015-01-01 en ny organisation med helt ny struktur, både på politisk- och på tjänstemannanivå, för att få en tydligare medborgarfokus.


Vi söker därför dig som är öppen för nya idéer. Du som med styrka och glädje och med glimten i ögat vill vara med att utveckla Älvdalens kommun lika mycket som dig själv och dina medarbetare. Du har förmågan att entusiasmera och sprider positiv energi.


Älvdalens kommun ligger tekniskt i framkant och arbetar aktivt med utbyggnaden av fibernätverk i hela kommunen vilket underlättar till flexibilitet såväl i arbete som privat.


Läs mer:


//Frida Torsein