tisdag 25 augusti 2015

Företagsstöd - Jordbruksverket

Jordbruksverket öppnar upp ansökan om företagsstöd den 27 augusti i det nya landsbygdsprogrammet. Nedan kan du läsa om vad man kan söka stöd för. Passa på!

Betande kor, får och hönor
Du kan söka det här stödet om
du har ett företag på landsbygden (i Älvdalens kommun) som bedriver annan verksamhet än jordbruksverksamhet som omsätter högst 10 miljoner euro per år och har mindre än 50 anställda
du vill bredda din jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsverksamhet.

Du kan få stöd för utgifter du har i samband med
om-, ny- och tillbyggnad av byggnad eller annan anläggning
inköp eller avbetalning av nya maskiner och ny utrustning
investeringar i inköp eller utveckling av programvara

Du kan få stöd för
utgifter för att genomföra investeringen, som köp av arbete och material
tjänster som du köper av arkitekter, ingenjörer och konsulter

Den investering du gör ska leda till att skapa tillväxt och nya jobb.

Mer information och länk till ansökan hittar du på Jordbruksverkets hemsida:

Frågor om stöden besvaras av Länsstyrelsens handläggare, kontaktuppgifter hittar du här


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2014/08/skogsstyrelsen-utlyser-foretagsstod_12.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2011/04/foretagsstod-fran-lansstyrelsen.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2013/11/frukostmote-i-sarna-pa-tisdag-312_28.html//Frida Torsein