fredag 8 januari 2016

Dags att nominera Årets företagare och nyföretagare i Älvdalens kommun

Vi vill nu flagga för att det börjar blir dags att nominera företag i Älvdalens kommun till de två kategorierna Årets Företagare och Årets Nyföretagare. Nominera genom att kontakta näringslivskontoret.

Från Företagsmässan 2015: Maria Rydqvist (vinnare av jämställdhetspriset), Carl-Fredrik Alvring (Årets Nyföretagare), Susanne Olsson (Årets Nyföretagare), Cathrine Mörk (Årets Företagare), Anne Mörk (Årets Företagare) och Marie Mörk (Årets Företagare)
Företagarna är det som korar Årets Företagare tillsammans med näringslivskontoret, och Årets Nyföretagare är det Älvdalens kommun som korar, men naturligtvis i samarbete med Företagarna. I juryn brukar ordförande i Företagarna Älvdalen, ordförande Företagarna SIG samt näringslivskontoret arbeta för att ta fram det vinnande bidraget.

Här ser ni kriterierna för de olika kategorierna
Årets Företagare
1. Äga & Driva
Inneha ett betydande ägande av företaget. Företagaren ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om företagaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att denne är verksam i företaget. Det innebär att den ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.
2. Ledare & Förebild
Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare.
Exempel på det är att företagaren tar samhällsansvar och/eller deltar i lokalsamhället och/eller har påverkat politiken till godo för andra/ företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald och jämställdhet.
3. Kreativitet & Innovation
Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras.
Exempel på det är att företagaren gjort något nytt inom sin bransch, utvecklat en befintlig produkt och/eller banat väg för nya sätt med sitt företagande.
4. Lönsamhet & Tillväxt
Ha uthålligt god lönsamhet. Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher.
5. Formella krav
Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.
Kriterierna är gemensamma för lokal-, regional- och riksnivå.
Företagarnas samarbetspartner UC kontrollerar att de mätbara kriterierna är uppfyllda (ha uthålligt god lönsamhet och inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar). Juryn bedömer kriterierna; genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare samt visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras.


Årets Nyföretagare
Företagaren ska…
ha varit igång max 2 år
ha ett aktivt företag (inte vilande)
företagaren ska äga eller vara delägare i företaget
företagaren ska ha arbetet med företaget som sin huvudsakliga sysselsättning
visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras
visat god förmåga att nätverka med andra entreprenörer
inte ha betalningsanmärkningar
verksamheten skall ha visat tillfredsställande ekonomiskt resultat
företagaren bedöms ha goda entreprenörsegenskaper
företagarens affärsidé bedöms som utvecklingsbar

Nu vill vi se riktigt många nomineringar till Årets Nyföretagare respektive Årets Företagare! Nominera genom att ringa eller maila in ditt förslag till Frida Torsein: 0251-312 32 eller frida.torsein[at]alvdalen.se.

Förra året blev Sportkullan Årets Företagare och Byvägen 30 Årets Nyföretagare, och nu vill vi kora nya företagare!


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2015/04/arets-nyforetagare-i-alvdalens-kommun.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2014/10/arets-foretagare-i-alvdalens-kommun-har.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2015/05/arets-kooperativ-i-dalarna-finns-i.html//Frida Torsein