onsdag 24 februari 2016

Information om hjälp för företagsutveckling

Högskolan Dalarna och IUC Dalarna kommer till Älvdalen för informera om två områden som de jobbar med som kan vara företag till nytta. Det som står på agendan är att Högskolan Dalarna, genom Maria Thulemark och Jenny Svärd, ska berätta om en tjänst som de kan tillhandahålla som kallas KTP (Knowledge transfer partnership) där ett företag får tillgång till en nyutexaminerad akademiker för att arbeta på ett projekt som sträcker sig över maximalt två år på företaget. Företaget betalar halva lönen och Högskolan står för andra halvan av lönekostnaden som finansieras genom projektmedel. Läs mer om KTP här.

IUC Dalarna, genom Peo Sjöberg, kommer att berätta om skräddarsydd massproduktion, som är ett tillvägagångssätt som används flitigt på en del industrier i bland annat Norge. Läs mer om IUC på denna länk.

Denna information hålls som en del i projektet Scandinavian Heartland som drivs av Länsstyrelsen Dalarna där Älvdalens kommun är delaktiga.

Är du intresserad av att delta, kontakta Karin Ardefelt, 0251-31228 karin.ardefelt[at]alvdalen.se eller Frida Torsein 0251-31232 frida.torsein[at]alvdalen.seLäs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2015/08/foretagsutveckling-7-kommuner-i.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2015/12/utvecklingen-av-w7-projektet-ar-godkant.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2014/06/foretagsutveckling-enligt-kanvas.html


//Frida Torsein