måndag 14 mars 2016

Nytt datum för sista ansökningsdag Leader!

Idag fick vi ett mail från Christina Lindfors, verksamhetsledare på Dalälvarnas Utvecklingsområde, om att sista ansökningsdagen under våren för den nya Leaderperioden ändrats.

Dalälvarnas utvecklingsområde, besök hemsidan på duodalalvarna.se
Nytt direktiv från Jordbruksverket är att alla Leaderområden har skyldighet att beakta förvaltningslagen och ge projektägarna utökad tid för komplettering av ansökan.

Handläggningssystemet tas i bruk tidigast måndag 14 mars och enligt Jordbruksverket så bör kompletteringstid från sista ansökningsdatum vara minst 3 veckor och därefter krävs en månads handläggningstid.

Dalälvarnas utvecklingsområde (det Leader område som Älvdalens kommun tillhör, som vi förkortar DUO) ändrar därför tidplanen med ett sista datum för ansökan satt till den 15 april och ett beslutsmöte för samtliga projekt den 26 maj.

Handläggningssystemets driftssättning påverkar även ansökan om paraplyprojekt. Jordbruksverket beräknar att eventuell utbetalning av projektstöd i form av förskottsutbetalning sannolikt sker i juni.

Information på hemsida samt Facebook uppdateras och berörda potentiella projektägare meddelas.

Du hittar DUOs facebooksida här, och hemsidan som är under uppbyggnad här.


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2016/01/informationsmote-om-nya-leader-perioden.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2016/02/information-om-lokalt-ledd-utveckling.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2014/10/nya-leader-perioden-planeras.html


//Frida Torsein