Företagarna arrangerade pubafton igår

Igår arrangerade Företagarna Älvdalen pubafton på Dalgatan 118 med tema upphandling. Det var ett 50-tal personer som deltog, och Ulrica Dyrke från Företagarnas riksorganisation var den som föreläste om LOU med inspel från Juhani Halonen som är inköpschef för de samarbetande kommunerna Älvdalen, Mora och Orsa. Det var en mycket lyckad kväll som deltagarna verkade uppskatta.
Ulrica Dyrke, LOU-expert på Företagarnas riksorganisation
I hela landet är upphandlas det för ca 600 000 miljoner kronor per år, och kommuner och kommunala bolag står för 70% av denna summa. Lagen om offentlig upphandling är en av tre systerlagar som reglerar upphandling av olika saker i offentlig sektor.

LOUs syskonlagstiftning
LOU, som är en förkortning om Lagen om offentlig upphandling, är den lag som ska tillämpas när en kommun, staten eller landstinget ska upphandla varor, tjänster eller byggentreprenader.
LUF, Lagen om offentlig upphandling i försörjningssektorn som LUF är förkortningen av, är det regelverk som gäller när det är vatten, post, energi eller transporter som ska upphandlas.
LOV är en förkortning av Lagen om valfrihetssystem som gäller upphandlingar inom vård- och omsorgssektorn och visa arbetsmarknadstjänster.

Gräns för direktupphandling
Gränsen för direktupphandlingar ligger på 534 890 kr. Det innebär att om kommun/stat/landsting ska upphandla för en summa upp till 534 890 behöver inte upphandlingen gå igenom samma process som en offentlig upphandling. Vid LUF-upphandlingar är gränsen 993 368 kr.

De fem principerna
LOU innefattar fem principer: principen om ickediskriminering - till exempel inte bara tillåta ett visst varumärke i en upphandling. Principen om likabehandling - som innebär att alla som lämnar anbud ska få samma information. Principen om transparens - att alla krav ska finnas klara och tydliga i upphandlingen. Principen om proportionalitet som innebär att en upphandlande myndighet inte får ställa tex oproportionerligt höga omsättningskrav på anbudsgivarna. Sist ut är principen om ömsesidigt erkännande - att man får använda sig av de krav och specifikationer som är giltiga i det land som anbudsgivaren har sitt företag.

Upphandlingsprocessen
- När anbudstiden gått ut kontrolleras anbudsgivarna
- Därefter utvärderas alla anbud enligt lägsta pris eller det ekonomiskt med fördelaktiga anbudet.
- Tilldelningsbeslut
-Först stark sekretess runt anbuden och därefter görs de offentliga.
- Avtalsspärr, parterna får alltså inte teckna avtal förrän det gått 10 dagar (om det varit en upphandling som gått digitalt) eller 15 dagar (om den skett via postgång). Under avtalsspärrtiden kan ett beslut överklagas.

För dig som vill veta mer
Visste du förresten att små företag, med 0-49 anställda, vinner 4 av 10 upphandlingar? Kanske även just du och ditt företag ska lägga anbud nästa gång det finns en upphandling som rör din bransch.

På konkurrensverkets hemsida kan man läsa ännu mer om LOU. Du kommer dit genom att klicka här.Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2015/10/lou-traff-under-torsdagen.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2015/09/inbjudan-till-mote-om-lou.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2015/12/god-jul-och-gott-nytt-ar.html//Frida Torsein