Workshop i arbetet med Översiktsplanen

Den 14 april är det dags för en workshop som är ett led i arbetet med den nya översiktsplanen. Kl. 08.30 drar det igång (men morgonkaffe finns från kl. 08.00), och om du är intresserad av att medverka kan du anmäla dig till kommunens kontaktcenter: 0251-31300 eller e-posta kommun@alvdalen.se, men det är först till kvarn som gäller!

Vill du vara med och plantera synpunkter i arbetet med en ny översiktsplan?
Översiktsplanen är det dokument som kommer att styra utveckling, markanvändning och byggande i vår kommun en lång tid framåt. Därför är det viktigt att vi som genomför planeringen får in så många synpunkter som möjligt som kan ha betydelse, och därför har vi denna workshop.

Från klockan 08.00 finns det morgonkaffe för den som vill, och själva workshopen drar igång kl. 08.30. Platsen för det hela är Chatarinasalen, som finns på Tallbackens äldreboende, Permatsvägen 10 i Älvdalen.

DATUM OCH TID: 14 april kl. 08.30-16.00 (morgonkaffe från kl. 08.00)
PLATS: Chatarinasalen, Permatsvägen 10, Tallbackens äldreboende i Älvdalen
ANMÄLAN: Först till kvar är det som gäller - och anmälan görs till kommunens kontaktcenter på 0251-31300 eller kommun@alvdalen.se

PROGRAM:
8.00 Morgonkaffe finns uppdukat
8.30 – 8.45 Varför översiktsplan? Kommunens vision och de politiska målen
9.00 - 9.30 Vad är en översiktsplan? Klara arkitekter berättar om lagkrav och planprocess.    Projektgruppen redogör för hur planeringen kommer att genomföras.
9.30 – 10.00 Fika
10.00 – 12.00 Hur attraktivt är Älvdalen? Ola Granholm om en utförd studie och vi får tillfälle till en diskussion om attraktivitet och hur kommunen kan få ökad attraktivitet.
12.30 – 13.30 Lunch på Hotell Älvdalen
13.30 – 15.30 Vad vill vi ha med i översiktsplanen? Rundabordssamtal där vi får illustrera på kartor i grupper och utifrån olika teman såsom boende, turism, industri mm. Kaffe serveras under tiden.
15.30 Uppsummering av dagen


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2015/06/sammanfattning-av-vart-forsta.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2015/09/frukostmote-i-idre.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2015/08/frukostmote-pa-hotell-alvdalen-26.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2011/10/inbjudan-till-mote-angaende.html//Frida Torsein