Välkommen till Lomkällan 14 juni!

Välkommen till Lomkällans Skogs- och Försvarsmuséum den 14/6 kl. 09.30! Välkommen till ett seminarium om skogsmuseets framtida utveckling och hur vi ska kunna möta upp mot framtida behov och information. Vad kan museet hjälpa er med? Finns det möjlighet för museet att bidra i er verksamhet? Skulle ni kunna dra nytta på något vis av ett samarbeta med museet eller andra delar i området med museet som utgångspunkt?

Lomkällan
Program
9.30                 Fika
10.00         Presentation av museet som det ser ut idag och hur verksamheten bedrivs
11.00–12.00 Presentation av förstudie och resultat
12.00–13.00 Lunch
13.00–15.30 Framtiden för museet och för området
15.30         Summering av dagen och eftermiddagsfika

För den som önskar komma på kvällen den 13/6 finns möjlighet att delta i berättarkvällen på Lomkällan som börjar kl. 18.30 vid Smalmyrkojan. Berättelser från skogen och om livet i en skogskoja. Kanske vill även du berätta om dina skogsminnen. Även lokal folkmusik kommer det att bjudas på.

Självkostnadspris för fika och lunch 250 kr + moms /person

Möjlighet till övernattning från måndag till tisdag

Eldpallkoja med frukost – Ta med eget liggunderlag och sovsäck 150 kr/person
Bokas på tfn 070 260 96 97 

B& B Särna camping
Dubbelrum 230 kr/person
Singelrum 270 kr/person
Frukost kan köpas till.
Bokas på tfn 0253-108 51, 070-652 28 02 

Vi hoppas att ni vill komma och berika vårt projekt med er kunskap och kunnande. 

Med vänlig hälsning
Torbjörn Zakrisson & Ninni Guthrie 

Anmälan om deltagande till: torbjorn.zakrisson@gmail.comLäs mer://Frida Torsein