Informationsträff med anledning av lagändringen som rör ekonomiska föreningar

Lagen om ekonomiska föreningar ändrades den 1 juli. Lagen har moderniserats bland annat för att underlätta att få in kapital och extern kompetens i företagen. Det finns också förändringar gällande formalia som kallelser och medlemsförteckning. Detta innebär att alla ekonomiska föreningar nu behöver se över sina stadgar. Med anledning av den uppdaterade lagen arrangerar Coompanion en tvåtimmars informationsträff där de går igenom de förändringar som skett.Tre tillfällen:
Älvdalen: 24 januari kl. 18.00-20.00 på Hotell Älvdalen
Leksand: 7 februari kl 18.00-20.00 på Västanviks Folkhögskola
Hedemora: 14 februari kl 18.00-20.00 på St. Paulusgården
Kostnad: Kostnadsfritt
Anmälan: dalarna@coompanion.se, senast 1 vecka innan respektive tillfälle.

Coompanion erbjuder utöver detta hjälp med att gå igenom och justera era stadgar, juridisk granskning ingår. Kostnad 2900 kr för medlem i Coompanion Dalarna, 3500 kr för övriga. Moms tillkommer. Kontakta dem!

Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2016/10/nyforetagarradgivning.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2016/01/nominera-arets-kooperativ.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2013/07/coompanion-naringslivskontoret-traffade.html


//Frida Torsein