Svårt att hitta arbetskraft bland många arbetsgivare

Ett angenämt problem för många är en stor oro för andra. När arbetslösheten sjunker då skapas det samtidigt en oro ute hos företagen som har svårt att finna kompetent personal till sina verksamheter, vilket i sin tur självklart kan hämma tillväxten.

Det är så att omsättningen till arbete är hög i länet och arbetslösheten är nu så låg att arbetsgivare i många fall har svårt att hitta den kompetens de önskar. Samtidigt finns det bland nyanlända arbetssökande en outnyttjad kompetens med internationell arbetslivserfarenhet och ofta akademisk utbildning.

Kort om oktober 2016, Dalarnas län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober 2015)

• 7,2 procent var inskrivna som arbetslösa (7,2)*
• 11,8procent i åldern 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (13,4)**
• Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 9 501 personer (9 497)
• 987 personer fick arbete (1 077)
• 105 personer varslades om uppsägning (46)
• 787 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (885)
• 2 028 nya lediga platser anmäldes (1 933)

* Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år


Nedan ser ni statistik över de arbetslösa/län i Sverige under oktober månad. Bilden därefter visar arbetslösheten i Dalarnas, här kan man utläsa att Älvdalens kommun i oktober hade en arbetslöshet på 5,2%. På den sista bilden kan du se hur ungdomsarbetslösheten ser ut i Älvdalens kommun, denna bild visar på att ungdomsarbetslösheten i vår kommun låg på 9,3% under oktober månad.

Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/11/gor-en-god-samhallsgarning-och-utoka.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/11/banktjanster-i-glesbygden.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2015/06/i-sarna-kan-nu-eftersatt-rojningsarbete.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/11/innehallsrikt-frukostmote-i-alvdalen.html


// Karin Ardefelt