Information från Visit Dalarna - Vandringslyftet

Syftet med en vandringsled är att få ut människor, både närboende och turister, i naturen för att upptäcka och uppleva natur och kultur. 


Vandringslyftet Dalarna
En viktig del är att sammanställa var dessa vandringsleder finns och att de är tydligt utmärkta, detta är en del av arbetet som vi genomför i Vandringslyftet.
Målgruppen för Vandringslyftet är kommuner, friluftsorganisationer, huvudmän för vandringsleder och allmänheten.

Visit Dalarna genomför Vandringslyftet i samverkan med Länsstyrelsen Dalarna

Vid de första träffarna har man bland annat gjort en kartläggning samt tittat på hur en gemensam standard och ledgradering ska se ut.

För att få mer information om hur ni kan delta kontakta Ulf Backeus, Visit Dalarna
Tel. 010-600 29 33
Mail: ulf.backeus@visitdalarna.se

// Lis Karlsson