Frågor och svar om korttidsarbete

Tillväxtverket har listat de vanligaste frågorna och svaren om korttidsarbete. Vi har listat dessa här, och du hittar dem även på kommunens hemsida.

Ändring i avtal vid ändrad permitteringsgrad?
Om nivån för korttidsarbete ändras under stödperioden ska ett nytt avtal som gäller för den nya nivån tas fram. Har man redan tagit fram ett avtal för 20, 40 eller 60 procent ska man tillhandahålla ett nytt avtal för till exempel 80 % korttidsarbete för den period som avses.

Vad gäller vid semester?
Betald och intjänad semester likställs med närvaro och ska ingå i beräkningen av preliminärt stöd. Uttag av betald och intjänad semester påverkar alltså inte beräkningen av stöd för korttidsarbete.

Omfattas timanställda? 
Timanställda kan omfattas av stödet för korttidsarbete om det i anställningsavtalet är formulerat en förväntad arbetstid. Tiden kan antingen vara angiven i antal timmar per tidsenhet (till exempel månad eller vecka), eller som en andel av en månads totala arbetstimmar.

Vad gäller för föräldralediga?
Sjukdom, föräldraledighet, vård av sjukt barn och obetald semester räknas som frånvaro och ska räknas av vid beräkningen av preliminärt stöd.

Vad gäller vid deltidsarbete?
Minskningen av arbetstid och lön ska i sådana fall beräknas på omfattningen av deltiden och ordinarie deltidslön. Det innebär att om en arbetstagare arbetar deltid på 50 procent och får en arbetstidsminskning på 60 procent ska hen alltså arbeta 20 procent av en heltid.

Föräldraledig på deltid?
Om arbetstagaren är tänkt att arbeta 75 procent (det vill säga är föräldraledig eller sjukskriven på 25 procent) under de månader när stödet ska utgå är det lönen efter avdrag för föräldraledighet eller sjukskrivning som anges i ansökan. Närvarokvoten är 100 procent. Se räkneexempel.

När får jag pengarna till mitt konto?
När Tillväxtverket har handlagt ditt ärende kommer du att få ett beslutsmejl. Om din ansökan beviljas sker utbetalning till det konto du angav i ansökan. Tänk på att det kan ta några arbetsdagar innan pengarna kommer in på kontot. Om din ansökan inte beviljas kommer det att stå i mejlet. Se även frågor och svar efter inskickad ansökan.


Läs mer om näringslivsarbetet:
Nationella företagsakuten
Kostnadsfri annons i Mora Tidning
Årets Företagare och Årets Nyföretagare 2019
Företagsbesök på Restaurang F & M i Idre
Företagsbesök på Byggevallens elservice
De vanligaste frågorna om stödåtgärderna//Frida Torsein